Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Οἱ Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος