Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Σοφὸ παιδί ἤ ἀπλῶς εὐτυχισμένο;

χαρούμενα παιδιά
   
Σοφὸ παιδί ἤ ἀπλῶς εὐτυχισμένο;

Σκοπός τοῦ σχολείου δὲν εἶναι-δὲν πρέπει νὰ εἶναι-τὸ σοφό παιδί, ἀλλά τὸ εὐτυχισμένο παιδί.

Κι αὐτό τὸ παιδί μόνο μέσα σὲ ἕνα δραστήριο κι ὄχι σκυθρωπό σχολεῖο μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ.

Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου δὲν βρίσκεται στὶς γνώσεις, ἀλλά στὴν ἰσχυρή βούληση, στὴν ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα, στὴν πνευματική καλλιέργεια, στὴν δημιουργία πλούσιας συναισθηματικῆς ζωῆς, στὴν μέθεξή του στὴν κοινωνική ζωή.

Θ. Κάστανος, 1888-1932, Παιδαγωγός