Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Ὦ κόσμε! προσέχεις τὰ μικρά


" κόσμε! προσέχεις τὰ μικρά. Προσέχεις τὸ γάλα σου νὰ εἶναι γνήσιον, ἡ τροφή σου νὰ εἶναι καθαρά καὶ βιταμινοῦχος, τὰ φάρμακἀ σου νὰ μὴν εἶναι νοθευμένα, τὰ χαρτονομίσματά σου νὰ μὴν εἶναι κίβδηλα, τὰ ἀρχαιολογικά σου μνημεῖα νὰ μὴν ὑποστοῦν τὴν παραμικρὴν φθοράν, τὰ μέσα συγκοινωνίας μὲ τὰ ὁποῖα κάνεις τὰ ταξίδιά σου νὰ μὴ παρεκκλίνουν ἀπὸ τὰς γραμμάς των. Ὅλα τὰ προσέχεις, ἐκτός ἑνός· τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Αὐτὴ δὲν σἐ ἐνδιαφέρει. Ἀλλοίμονον, κόσμε, μὲ τὰς ἀντιλήψεις ποὺ ἔχεις καὶ μὲ τὴν ἀδιαφορίαν σου! Ἔτσι ἀδιαφορὼν διὰ τὰ μέγιστα καὶ ὕψιστα, θὰ καταπέσεις εἰς τὰ βάραθρα τοῦ ὀρθολογισμοῦ, τοῦ ὑλισμοῦ, τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀθεΐας, καὶ τότε θὰ καταλάβεις τὶ εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποίαν περιφρόνησες.
Σεῖς δε, πισταί ψυχαί, ὅσοι ὑπελείφθητε εἰς τὸν αἰῶνα μας, μὴ παρασύρεσθε ἀπὸ τὰ μοντέρνα ῥεύματα τοὺ κόσμου, μὴ πτοεῖσθε ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν ἐχθρῶν τῶν κύκλων συνεπιτιθεμένων, ἀλλὰ μείνατε σταθεροί «τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει»(Ἰουδ. 3) καὶ ἔστε ἔτοιμοι ν' ἀγωνισθεῖτε τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν. Ἡ Ὀρθοδοξία ζεῖ καὶ ὁ τελικὸς θρίαμβος ἀνήκει εἰς αὐτήν."
(+πίσκοπος Αγουστνος Καντιώτης)


Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

ΕΊΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ


ΕΊΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. 


Ὅταν διαβάσεις τοὺς χαιρετισμούς τῆς Παναγίας, ἀκόμη καὶ τὸ βράδυ, νιώθεις σὰν νὰ ξημερώνει ....  διατί ἔτσι εἶναι, ἄλλη ἡ μέσα ζωή καὶ ἄλλη ἡ ἔξω ....

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΓEΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣΟ ΓEΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ

Ὅταν ὁ Γέρων Σάββας Σταυροβουνιώτης (+1985) βρισκόταν στά Ἱεροσόλυμα ἀρρώστησε βαριά. Καθηλωμένος στὸ κρεββάτι τοῦ πόνου, ἐπεστράτευσε τὸ ἰατρόν τῆς ἐμπιστοσύνης του: τὴν δυνατὴν καὶ ὁλόθερμη προσευχή του. Κάθε βράδυ ἐμφανιζόταν δίπλα του ἕνας ἄγνωστος ἐπισκέπτης, λὲς καὶ παρακολουθοῦσε τὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας του. Ἀπορημένος ὁ Γέροντας, σὲ μιά ἐπίσκεψίν του, τὸν
ἐρώτησε:
- Ποιός εἶσαι;
- Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος εἶμαι. Θὰ γίνεις καλὰ καὶ σύντομα θὰ λειτουργήσεις. Ὁ Γέροντας ἦταν ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς ποὺ ἀξιώθηκε τῆς Χάριτος τοῦ παναγίου Πνεύματος, νὰ ἀκούει τὴν φωνὴν τῶν  Ἁγίων. Ὀ Ἅγιος, τὸν ὁποῖον ἔγδαραν ζωντανὸν οἱ ἀντιμαχόμενοι τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου, τοῦ ἔστειλε τὴν βοήθειάν του, ἀπὸ τὴν ἀόρατον πλάσιν. Ὁ Πατὴρ Σάββας θεραπεύτηκε καὶ ἄρχισε ξανὰ τὶς Θείες Λειτουργίες. Ὅσοι γνώριζαν τὴν περίπτωσιν καὶ εἴχαν δεῖ τὸν ἀσθενὴν στὸ στρῶμα, ἔμειναν ἔκπληκτοι ἀπὸ  τὴν ταχεία ἀποθεραπεία του, βεβαιώνοντας πὼς ἐπρόκειτο περὶ θαύματος. «Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι' αὐτῆς.

Ἀναρτήθηκε ἀπὸ ΠΡΟΣΚΥΝΙΤΗΣ στὶς 1:04 μ.μ. Description: https://www.blogger.com/img/icon18_email.gif
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Τὰ πάντα δύναμαι Ἐγώ, παιδιά μου νὰ φροντίσω.
Καὶ τὸν κάθένα χωριστὰ τὶς ἀνάγκες του νὰ καλύψω.
Ὅπως τὸ κάνω πάντοτε, διατὶ εἶμαι ὁ Πατέρας,
ὅμως ἐσεῖς εἴστε τυφλοί, δὲν βλέπετε πιὸ πέρα.

Μόνον τὴν ὕλη βλέπετε καὶ αὐτὰ ποὺ ἔχει ὁ κόσμος.
Δὲν βλέπετε τὰ πνευματικὰ καὶ ὅτι λέγει ὁ θεῖος νόμος.

Καὶ εἴστε πανικόβλητοι μὴ χάσετε τὴν ὕλην,
μὴ χάσετε τὶς ἡδονὲς καὶ ἔτσι ἡ καρδία σας σφίγγει.

Εἴδωλον κάνατε τὰ χρήματα καὶ ὅλοι τὰ προσκυνᾶτε
καὶ τώρα ποὺ τὰ χάσατε δὲν ξέρετε ποὺ νὰ πᾶτε.

Μαζὶ ὅμως μὲ τὰ χρήματα τὸν μαμωνᾶ προσκυνᾶτε
καὶ γίνατε ἴδιοι μὲ αὐτόν καὶ ἔτσι τὴν ψυχήν σας σ’ αὐτὸν πουλᾶτε.

Ἀγαπημένον μου παιδί, σύνελθε καὶ στοχάσου,
πὼς ὅσο τὸ χρῆμα προσκυνᾶς διὰ μεγάλα δεινὰ ἐτοιμάσου.
Θὰ δεῖς πολλὲς καταστροφές, ἀρρώστιες, πολέμους, πεῖνα,
μὰ ἀν ἔλθεις πρὸς ἐμὲ σὲ περιμένει ἡ ἀλήθεια.

Διὀτι Ἐγὼ εἶμαι ἡ ἀλήθεια καὶ τὸ φῶς, Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός σου
καὶ ἄν ἔλθεις κοντά μου τέκνον μου θὰ εἶμαι ὁδηγός σου.

Θὰ σὲ ὁδηγῶ πάντα Ἐγὼ στὸν δρόμον τῆς εἰρήνης,
της ελεημοσύνης, τῆς χαρᾶς και τῆς δικαιοσύνης.

Δὲν θὰ σοῦ λείπει τίποτε ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα,
καὶ θὰ ἔχεις μαζί μου ένωσιν, θὰ εἴμαστε παρέα.

Ἔξω ὁ κόσμος θὰ χάνετε, ἐσὺ ὅμως στὴν καρδιάν σου,
θὰ ἔχεις εἰρήνην μοναδικὴν καὶ δύναμιν δικιά σου.

Ἐγώ θὰ σοῦ τὴν χορηγῶ τὴν δύναμιν τὴν θεία
καὶ ἔτσι τίποτα δὲν θα σὲ ἐνοχλεῖ ἀπὸ τὰ ἄγρια θηρία.

Θὰ σοὺ στείλω τὴν μανοῦλα μου τὴν γλυκιά σου Παναγία,
νὰ σὲ φροντίζει, νὰ σὲ σκέπει καὶ νὰ σοῦ δίνει εὐλογία.

Θὰ σοῦ στείλω τοὺς ἁγίους μου κοντά σου διὰ νὰ εἶναι.
Διὰ ἐσέ νὰ μεσιτεύουν μόνος σου νὰ μὴν εἶσαι.

Ὅλον τὸν οὐρανόν μου τέκνον μου, κοντά σου θὰ τὸν στείλω,
ὅλοι διὰ ἐσένα δέονται καὶ νὰ σὲ ἔχουν φίλον.

Τὶ ἄλλον θέλεις τέκνον μου; Τὶ ἄλλον νὰ σοῦ δώσω;
Σοῦ ἔδωσα τὸ αἶμα μου διὰ νὰ σὲ καθαρίσω!

Ἔλα κοντά μου μὴν ἀργεῖς καὶ ἄφησε πιὰ τὴν ὕλην.
Ἕλα νὰ ἐλευθερωθεῖς ἀπ’ ὅλην αὐτὴν τὴν δίνην.

Προσκύνησε τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀληθινὸν Θεόν σου
καὶ Ἐγὼ τέκνον μου ἀγαπητὸν θὰ εἶμαι στὸ πλευρόν σου!
μήν.ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΣΑ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΣΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

Αὐτὴ τὴν ὥρα σᾶς ὁμιλῶ,δωδεκάτη βραδυνή.
Ἔρχομαι πάλιν ὁ Πατήρ,
σᾶς κάνω τὴν τιμήν.

Σᾶς κάνω ἐνημέρωσιν
διὰ ὅ,τι θὰ συμβεῖ,
διὰ τὶς ἡμέρες τὶς δύσκολες
ποὺ θὰ ἔλθουν στὴν χώρα αὐτή.

Θέλω πρῶτα νὰ σᾶς πῶ
διὰ τοὺς πολιτικούς σας,
τοὺς κάνατε ὅλους θεούς,
τοὺς πουλήσατε τήν ψυχήν σας.

Κι αὐτοί μὲ τὴν σειρά τους τέκνα μου,
σᾶς πούλησαν τὴν γῆν σας.
Δὲν βλέπετε πὼς διαφωνοῦν
μέσα στὴν βουλή;
Καὶ ἄλλες διαμάχες θὰ ἔχουν,
θὰ εἶναι σὰν τρελλοί.

Νομίζετε πὼς ἔχετε
κυβέρνησιν Ἑλληνικήν;
Πόσο ὅμως πλανᾶσθε,
διατί δὲν κάνουν κουμάντο αὐτοί.

Εἶναι μαριονέττες
στὰ χέρια τῶν μασόνων
κι ἀνάλογα μὲ τὶς ἐντολές
φτιάχνουν τὸν κάθε νόμον.

Δὲν βλέπετε τὸ ψέμα τους
καὶ τὴν ὑποκρισία;
Δὲν ἔχουν στὸ βλέμμα τους
καμμία παρρησία.

Θέλουν νὰ ἐξοντώσουν
ἀπὸ τὴν χώρα αὐτή,
τὸν Χριστόν, τὴν Παναγίαν
καὶ τὴν σημαία τὴν Ἑλληνικήν.
Ἀκόμα καὶ τὸ ὄνομα
νὰ ἀλλάξουν τῆς Ἑλλάδος,
αὐτὰ εἶναι τὰ σχέδια
ποὺ ἔχουν στὰ φυλλάδια.

Κι ἐσεῖς τέκνα μου νομίζετε
πὼς εἶστε Εὐρωπαῖοι,
νοιώθετε ἀσφάλεια
κι αὐτοί σᾶς γράφουν χρέη.

Δὲν χρωστᾶτε τίποτα,
ὅλα εἶναι φτιαχτά,
τὰ νομοσχέδια εἶναι ἄκυρα
καὶ ἀντισυνταγματικά.

Γρήγορα θὰ ἀποκαλυφθοῦν,
θὰ γίνουν γεγονότα,
θὰ φύγετε ἀπ´ τὴν Ε.Ο.Κ.
καὶ ἀπ´ τοῦ εχθροῦ τὴν μπότα.
Διατὶ ἔτσι καὶ μείνετε
ἀκόμα μἰα στιγμή
νὰ ξέρετε θὰ χάσετε
ὅλην σας τὴν γῆν.

Εἶστε σὲ πόλεμον φρικτόν,
τὸ ἔχετε ἀντιληφθεῖ;
Αὐτό ποὺ θέλω τέκνα μου
νὰ μάθετε καλά
εἶναι πὼς σᾶς Ἀγαπῶ
καὶ θλίβομαι βαθιά.

Δι´ αὐτὸ καὶ ἐπικοινωνῶ
μαζί σας κάθε τόσο
διατί ἔχω καὶ ἘΓΩ
τὰ σχέδια μου καὶ θέλω νὰ σᾶς σώσω.

Κάντε ἕνα βῆμα μόνον ἐσεῖς
καὶ ἐγὼ τὰ ἐνενήντα ἐννέα,
διῶξτε ὅλους τοὺς «θεούς»
καὶ ἐλᾶτε στὸν Πατέρα.

Ἡ μετάνοια καὶ ἡ προσευχή
καθὼς καὶ ἡ νηστεία,
θὰ διώξουν ἀπ´τὴν χώρα σας
ὅλα αὐτὰ τὰ θηρία.

Διατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ οἰκονομικόν,
τὸ σχέδιον ποὺ ὑπεγράφη,
εἶναι νὰ σφάζονται οἱ Χριστιανοί
καὶ νὰ πετιοῦνται σὲ χαντάκι.

Ὅμως καὶ πάλιν ἡ προσευχή
θὰ φέρει καὶ σ´αὐτὸ τὴν λύσιν.
Θὰ τὸ ἀναλάβει ὁ Ἄρχάγγελος Μιχαήλ,
καὶ κανέναν στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἀφήσει.
Θὰ στείλει ἀρρώστια ἀνίατη,
πολλοὶ θὰ προσβληθοῦν
καὶ μὲ πόνους ἀφορἠτους
πολλοὶ δέν νὰ χαθοῦν.

Ἕτσι θὰ γίνει τὸ σχέδιον
τοῦ Μεγάλου Ταξιάρχου.
Θὰ ἀδειάσει τότε ἡ χώρα σας,
θὰ μείνετε μονάχοι.

Καράβια θὰ τοὺς παίρνουν
στὶς χώρες τους θὰ πάνε,
θὰ φοβηθοῦν τόσο πολύ
ποὺ πίσω τους δὲν θὰ κοιτοῦν.
Ἐὰν ἐσεῖς μετανοιώσετε,
Ἐγώ κρατῶ τὸν λόγον,
καὶ κάνω πράξιν ὅλα αὐτά
μέσα σὲ ὁλίγον χρόνον.

Ὅσον διὰ τὴν Ε.Ο.Κ.,
σᾶς τὸ εἴπα πολλὲς φορές
γρήγορα θὰ διαλυθεῖ,
θὰ πάθει συμφορές.
Μαζί μ´αὐτήν θὰ διαλυθεῖ
τοῦ μαμωνᾶ τὸ χρῆμα.
Χαρτιὰ θὰ εἶναι τὰ Εὐρώ
χωρὶς καμμία ἀξία.

Ὅσο διὰ τὰ κράτη της
ποὺ ἔφτιαξαν αὐτοκρατορία,
θὰ γκρεμιστοῦν ἀπὸ ἐκεῖ ψηλά,
θὰ πάθουν πανωλεθρία.
Διατὶ ἤθελαν νὰ διαλύσουν
τὴν Ὄρθοδοξίαν
καὶ στόχος εἶναι ἡ Ἑλλάς μας
ποὺ ἔχει τὰ πρωτεῖα.

Ὅμως δὲν ἄντιλήφτηκαν
πὼς τὴν Ἑλλάδα ὅποιος πειράζει,
μέσα στὸ μάτι τοῦ Θεοῦ,
βαθιὰ τὸ χέρι βάζει.

Τέκνα μου δῶστε Μου τὴν μετάνοιαν,
νὰ ἔχω ἐξουσίαν,
διὰ νὰ μπορέσω γρήγορα
νὰ βάλω τἠν τελείαν.

Διότι εἶμαι ἐλεύθερος Θεός,
ποτὲ δὲν σᾶς πιέζω
καὶ ἄν ἐσεῖς δὲν θέλετε
ἘΓΩ πῶς νὰ σᾶς σῶσω;
Ἐδῶ ὅμως κλείνω τὸ γραπτόν,
διατὶ πολλά σας εἶπα.
Σᾶς λέγω ὅτι σᾶς ἈΓΑΠΩ
καὶ νὰ ἔχετε ἐλπίδα.

Ἀμήν !!!

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ, ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ.

ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ, ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ.

Ἰσχὺς καὶ ὀχύρωμα ἀνθρώπων, χαῖρε, ἄχραντε,                                                                                                          τόπε ἁγιάσματος τῆς δόξης∙ νέκρωσις ἄδου,                                                                                                  νύμφων ὁλόφωτε∙ Χαῖρε τῶν Ἀγγέλων χαρμονή                                                                                                    Χαῖρε ἡ βοήθεια τῶν πιστῶς δεομένων σου!
Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου,                                                                                                    καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλήψεως.
Τὴν πάσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,                                                                               φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου.
Δι’εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστὲ                                                                                            ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Top of Form

Δύο τρομερές προφητείες τοῦ Ἁγίου Λαυρεντἰου τοῦ Τσέρνιγκωφ ποὺ ἐκπληρώνονται σήμερα στὴν Οὐκρανίαν.

Δύο τρομερές προφητείες τοῦ Ἁγίου Λαυρεντἰου τοῦ Τσέρνιγκωφ ποὺ ἐκπληρώνονται σήμερα στὴν Οὐκρανίαν.

Ἀρχιμανδρίτης Λαυρέντιος τοῦ Τσέρνιγκωφ  γεννήθηκε τὸ 

1868 στὴν περιοχή Τσέρνιγκωφ (βόρεια Οὐκρανία). Κοιμήθηκε τὴν ἡμέρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τὸ 1950. Τὰ λείψανά του βρέθηκαν ἄφθαρτα. Ἁγιοκατατάχθηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας τὸ 1993. Ἐκτός ἀπὸ τὸ ἰαματικόν χάρισμα ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος εἴχε καὶ τὸ προφητικόν. Μίλησε ἰδιαιτέρως διὰ τὰ γεγονότα γύρω ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ κόσμου καὶ τὸν ἐρχομὸν τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐπέλεξα δύο προφητείες του ἀπό ΕΔΩ1 αἱ ὁποίες, ἄν μὴ τὶ ἄλλον, φαίνεται νὰ ὁμιλοῦν διὰ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν σήμερον στὴν Οὐκρανίαν. Μεταφράζω τὸ κείμενον ὅπως τὸ βλέπω, μὲ τὶς παρενθέσεις, δίχως νὰ γνωρίζω ἄν αὐτές ὑπάρχουν στὸ αὐθεντικόν.
Περί αἰρέσεων καὶ σχισμάτων στὴν Οὐκρανική Ἐκκλησία.
Πρώτη προφητεία.
Ὁ Μπάτουσκα -τόσο ἀγαπητός- μᾶς εἴπε:
«Ὅταν ἐμφανιστεῖ μἰα μικρή ἐλευθερία, ὅταν αἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ μοναστήρια ἀνοίξουν καὶ ἀνακαινιστοῦν, τότε θὰ βγεῖ ὅλη ἡ ψεύτικη διδασκαλία καὶ οἱ δαίμονες καὶ οἱ κρυφο-ἀθεϊστές (Παπικοί, Οὐνῖτες, Οὐκρανοὶ αὐτοχειροτόνητοι καὶ ἄλλοι), καὶ θὰ πάρουν μανιωδῶς τὰ ὄπλα ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ἐνάντια στὴν ἐνότητά της καὶ τὸν συνοδικόν* της χαρακτήρα5. Μία ἄθεη ἐξουσία θὰ ὑποστηρίξει αὐτούς τοὺς αἰρετικούς καὶ ἔτσι θὰ πάρουν τὶς ἐκκλησίες μακριὰ ὰπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ θὰ σφαγιάσουν τοὺς πιστούς.

«Τότε Μητροπολίτης τοῦ Κιέβου (ἀνάξιος τοῦ ὀνόματοςμαζὶ μὲ τοὺς ὁμοϊδεάτες του ἱεράρχες καὶ ἱερεῖς θὰ κλονίσουν δυνατὰ τὴν Ρωσικὴν Ἐκκλησίαν. Ὅλος κόσμος θὰ ἐκπλαγεῖ ἀπὸ τὴν ἀνομία του καὶ θὰ φοβηθεὶ. Ὁ ἴδιος θὰ πάει σὲ αὀώνια καταδίκη, ὅπως ὁ Ἰούδας.6
«Ὅλες ὅμως αὐτές αἱ διαβολὲς τοῦ κακοῦ καὶ οἱ ψεύτικες διδασκαλίες θὰ ἐξαφανιστοῦν στὴν Ρωσία καὶ θὰ ὑπάρξει Μία Ὁρθόδοξος Ρωσική Ἐκκλησία».


Δευτέρα προφητεία:

«Δὲν ὑπήρξε ποτὲ Πατριάρχης στὴν πόλιν τοῦ Κιέβου – οἱ Πατριάρχες ἧταν στὴν Μόσχα καὶ ζοῦσαν στὴν Μόσχα. Νὰ προσέχετε τὶς ὀμάδες (κκλησίες) τῶν Οὐκρανῶν σαμοσφιάτων καὶ τὴν Οὐνία.»15.
Τότε ὁ τοποτηρητὴς τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ὁ π. Krόnid, διαφώνησε μὲ τὰ λόγια τοῦ Μπάτουσκα, ἐπειδὴ οἱ σαμοσφιάτοι καὶ οἱ Ουνῖτες εἴχαν ἤδη ἐξαφανιστεῖ στὴν Ουκρανία.

Ὁ Μπάτουσκα ἀπάντησε θλιμμένος:
«Ένας δαίμονας θὰ εἰσέλθει σὲ αὐτούς καὶ θὰ πάρουν τὰ ὄπλα μὲ σατανική μοχθηρία ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ θὰ ἔχουν ἕνα ἐλεεινὸν τέλος, ἐνώ οἱ ὀππαδοί τους θὰ υποστούν τὴν οὐράνια καταδίκην ἀπὸ τὸν Κύριον, Βασιλέα τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων

Ἀναρτήθηκε ἀπὸ ΟΜΟΛΟΓΙΑ στὶς 6:48 π.μ. 

1 http://orthochristian.com/77399.html#sdendnote5anc