Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

10 Συμβουλές ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ μάθουμε νὰ συγχωροῦμεν τοὺς ἄλλους114


10 Συμβουλές ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ μάθουμε νὰ συγχωροῦμεν τοὺς ἄλλους

1. Σκεφτεῖτε ὅτι στὸ κάτω – κάτω τῆς γραφῆς δὲν ζημιωθήκατε καὶ τόσον σοβαρῶς.

2. Λογαριᾶστε ὅλα τὰ καλά ποὺ σᾶς ἔχουν γίνει, ἀκόμα καὶ ἀπό τὸ πρόσωπον ποὺ σᾶς ἔβλαψε.

3. Ἀπαριθμῆστε τὰ ἐλέη καὶ τὶς εὐλογίες ποὺ ἀπολαμβάνετε ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοῦ ποὺ δὲν ἀξίζατε.


4. Εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸν διὰ τὴν συγχώρεσιν ποὺ Ἐκεὶνος ἔχει προσφέρει σέ σας.
5. Προσευχηθεῖτε διὰ ἐκεῖνον ποὺ σᾶς φέρθηκε ἄσχημα.

6. Ἀναζητήστε μία εὐκαιρία νὰ βοηθήσετε τὸ πρόσωπον ποὺ σᾶς ἔβλαψε.

7. Προσπαθήστε νὰ τὸν αἰφνιδιάσετε μὲ μία καλήν πράξιν ἤ νὰ τοῦ δείξετε τὴν καλήν σας διάθεσιν.

8. Ὅταν θυμηθεῖτε τὴν κακήν ἐνέργεια ποὺ ἔγινε σὲ βάρος σας νὰ τὴν ἀντιπαραβάλετε μὲ μία καλὴν σκέψιν ἤ πράξιν.

9. Ἐὰν τὸ κακόν ποὺ σᾶς ἔγινε εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλον, προσπαθήστε νὰ τὸ ξεχάσετε σκεπτόμενοι ἄλλα εὐχάριστα πράγματα, προτοῦ κοιμηθεῖτε τὸ βράδυ.

10. Ἐπαναλάβετε ἀργά καὶ προσεκτικά τὴν φράσιν τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου: “ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέτας ἡμῶν”.

Εἶναι κατανοητόν ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι πολὺ δύσκολον νὰ τὰ κάνουμε πράξιν… τουλάχιστον ἄς προσπαθήσουμε!!! Ὅλοι ἔχουμε ἀγάπην μέσα μας… Ἄλλωστε ἀπό τὴν ἰδἰαν τὴν Ἀγάπη ἔχουμε δημιουργηθεὶ… τὸν Θεόν !!! Ὁ ἐγωισμὸς δὲν ἀφήνει νὰ βγάλουμε ἀπὸ μέσα μας ὄ,τι καλό ἔχουμε καὶ νὰ τὸ προσφέρουμε εἰς τὸν συνάνθρωπόν μας …

oparadeisos.wordpress.com

Οἱ πραγματικοί φίλοι


Οἱ πραγματικοί φίλοι

Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
  • Εἰλικρινής φίλος εἶναι ἐκεῖνος πού, στήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, συμμερίζεται τίς θλίψεις, τίς ἀνάγκες καί τίς συμφορές πού φέρνει ἡ κάθε περίσταση στόν πλησίον, σάν νά εἶναι δικές του, μέ τρόπο ἀθόρυβο καί εἰρηνικό.
  • «Φίλος πιστός, σκέψη κραταιά» (Σοφ. Σειρ. 6.14), ἐπειδή καί στήν εὐημερία τοῦ φίλου εἶναι σύμβουλος ἀγαθός καί συμπαραστάτης ὁλόψυχος, καί στή δυστυχία του πραγματικός βοηθός καί ὑπερασπιστής πού συμπάσχει ἀπόλυτα. 
  • Μόνο ὅσοι τηροῦν πιστά τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί εἶναι γνήσιοι μύστες τῶν θείων κρίσεων, δέν ἐγκαταλείπουν τούς φίλους πού πειράζονται μέ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ. Οἱ καταφρονητές ὅμως τῶν ἐντολῶν καί ἀμύητοι στά θεῖα κρίματα, ὅταν ὁ φίλος εὐημερεῖ, ἀπολαμβάνουν μαζί του, ἐνῶ, ὅταν ταλαιπωρεῖται ἀπό τούς πειρασμούς, τόν ἐγκαταλείπουν. Κάποτε μάλιστα συμμαχοῦν καί μέ τούς ἐχθρούς του.

Πετάξτε ἀπό πάνω σας τὴν ψευτιά

most-extreme-weather-2015-06

         Πετάξτε ἀπό πάνω σας τὴν ψευτιά


Τί μεγαλομανία σ᾿ ἔχει πιάσει, ἀδελφέ μου, καὶ δὲν βρίσκεις ἡσυχία καὶ χτίζεις πατώματα ἀπάνω στὰ πατώματα, κι᾿ ἔχεις δυὸ τρία αὐτοκίνητα καὶ κότερα καὶ κάθε λογὴς μάταια πράγματα!
Γύρισε καὶ κύτταξε καὶ τὸν ἀδελφό σου, νὰ δροσισθεῖ ἡ ψυχή σου μὲ τὴν εὐλογημένη καλωσύνη, ποὺ τὴν ξεράνανε τὰ τσιμέντα, οἱ ψεύτικες κουβέντες, οἱ συμφεροντολογικὲς παρέες, οἱ συνοφρυωμένες ἀξιοπρέπειες.

Ἂν δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις θυσίες, τουλάχιστον νὰ συχαθεῖς τὴν ἀδικία. Μὴν ἀδικεῖς. Ἡ ἀδικία εἶναι σιχαμερὴ στρίγγλα, χωρίστρα τῶν ἀνθρώπων, ἀνθρωποκτονία σὰν τὸν πατέρα τὸν σατανᾶ.

Τί θὰ δίνανε πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτούς, ποὺ κερδίσανε τὸν κόσμο καὶ χάσανε τὴν ψυχή τους, γιὰ νὰ νοιώσουνε ὅ,τι νοιώθουνε οἱ ἄλλοι ποὺ δὲν χάσανε τὴν ψυχή τους! Ἂν τύχει νὰ ξεκόψει κανένας τέτοιος ἀπὸ ψεύτικη παρέα του καὶ βρεθεῖ στὴ συντροφιὰ τῶν ἁπλῶν, τῶν ἀχάλαστων, νοιώθει πὼς ζεῖ ἀληθινὰ καὶ σὰν ἀπογευθεῖ τὰ ἁγνὰ αἰσθήματα ὕστερα ἀπὸ τὴ ψευτιά, καταλαβαίνει τέτοια χαρά, ποὺ κάνει σὰν τὸν ἄνθρωπο ποὺ ξαναγεννήθηκε, σὰν τυφλὸς ποὺ εἶδε τὸ φῶς του.

Κάτι τέτοιοι δὲν ξεκολλᾶνε πιὰ οἱ κακόμοιροι ἀπὸ τὴ συντροφιὰ τῶν ἁπλῶν, τῶν γκαρδιακῶν ἀνθρώπων. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεμακρύνει ἀπὸ τὰ ψεύτικα πρέπει νἄχει λίγη ψυχή. Ἀλλοιῶς δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς ψευτιά. Ὁ ἄμμος τῆς Σαχάρας, ὅση βροχὴ κι᾿ ἂν πέσει ἀπάνω του, δὲν φυτρώνει τίποτα.

Ἂν πεῖς πάλι σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τοὺς φτωχούς, νὰ περάσει μισὴ ὥρα μὲ τὴν παρέα τῶν κοσμικῶν, καλύτερα ἔχει νὰ τὸ βάλεις στὸ μπουντρούμι, παρὰ νὰ βλέπει καὶ ν᾿ ἀκούγει ἐκεῖνα τὰ ψεύτικα κομπλιμέντα, τὶς ἀνάλατες συζητήσεις, τὰ κρύα χωρατά. Στὴ συναναστροφὴ ποὺ κάνουνε αὐτοὶ οἱ ψευτισμένοι, θαρρεῖς πὼς τοὺς χωρίζει ἕνας τοῖχος τὸν ἕναν ἀπὸ τὸν ἄλλον. Ἐνῶ οἱ ἄλλοι, ποὺ ζοῦνε μακρυὰ ἀπὸ τὸν κόσμο, νοιώθουνε πὼς οἱ καρδιὲς τοὺς γίνονται ἕνα, πὼς ἀκουμπᾶ ὁ ἕνας ἀπάνω στὸν ἄλλον καὶ ξεκουράζεται.


Ἀγαπᾶ καὶ ἀγαπιέται, χαίρεται καὶ δίνει χαρά. Ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὴ συντροφιὰ τῶν σαρκικῶν ἀνθρώπων στέκεται ὁ διάβολος καὶ τοὺς κάνει νὰ μιλᾶνε ὁλοένα γιὰ λεφτὰ καὶ γιὰ τὰ ὅμοια, γιὰ νὰ μὴ γροικήσουνε οὔτε τὸ φαγὶ ποὺ τρῶνε. Ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὴ συντροφιὰ τῶν ταπεινῶν στέκεται ὁ Θεός, κι᾿ ὅλα εἶνε εὐλογημένα.

Πετάξετε ἀπὸ πάνω σας τὴν ψευτιά. Ἀνοίξετε τὰ πανιά, νὰ τὰ φουσκώσει ὁ καθαρὸς ἀγέρας τοῦ πελάγου. Νὰ δροσισθεῖ ἡ ψυχή σας, νὰ νοιώσετε πὼς ζητᾶ ἀληθινὰ κι᾿ ὄχι ψεύτικα.

Φώτιος Κόντογλου
πηγη perivolipanagias.blogspot.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ !!!

ImageHandlerW4QWJ2NC

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ !!!


Πόσο θα κοστίσουν στον καθένα.
Μέσα στους επόμενους…μήνες όλοι οι Έλληνες πολίτες θα αποκτήσουν τις νέου τύπου, σύγχρονες αστυνομικές ταυτότητες.
Ήδη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει συσταθεί επιτροπή στην οποία μετέχουν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Αστυνομίας, που θα υποβάλλει έως τα τέλη Ἰανουαρίου την πρότασή της διὰ τὰ τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων ταυτοτήτων.

Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, ενώ οι πολίτες προκειμένου να αποκτήσουν τη νέα ταυτότητα θα πρέπει να καταβάλλουν αντίτιμο ύψους περίπου 10 ευρώ.
Η επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα προτείνει εάν εκτός από το δακτυλικό αποτύπωμα θα υπάρχουν και άλλα βιομετρικά χαρακτηριστικά του κατόχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο τα νέα δελτία ταυτότητας να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το «αποτύπωμα» της ίριδας του κατόχου αλλά και μικροτσίπ με βιομετρικά χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία που κινεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δρομολογήθηκε μετά από τις έντονες πιέσεις αξιωματούχων των ΗΠΑ με αποκορύφωμα τα όσα διεμήνυσε στον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής κ. Τζον Κέρι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αθήνα.

Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι οι σημερινές ταυτότητες μπορούν εύκολα να παραποιηθούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση διαβατηρίων από κυκλώματα πλαστογράφων. Αντίθετα στα διαβατήρια που εκδίδονται από την Αστυνομία –σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας– δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής κρούσματα πλαστογραφίας.
Το ίδιο και στα νέα διπλώματα οδήγησης που από το 2009 εκδίδονται με τις ίδιες προδιαγραφές από το Εθνικό Κέντρο Έκδοσης Εγγράφων Ασφαλείας, που εδρεύει στη διεύθυνση διαβατηρίων της Αστυνομίας.

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

«Οὐδέν οὔτε ἐννοίας θανάτου φοβερώτερον, οὔτε Θεοῦ μνήμης θαυμασιώτερον» (Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής)

 

Σάββας Ηλιάδης

Πόσο αρμονικά και ισορροπημένα  παραθέτει ο Άγιος τις δυο αυτές λειτουργίες της ψυχής του ανθρώπου, τη σκέψη και τη μνήμη, υπενθυμίζοντας το σκοπό, για τον οποίο τις έβαλε ο Θεός  μέσα μας. Η καθεμιά, συνταιριασμένη με το αντίστοιχο θέμα, με το οποίο έχει  να  ασχολείται. Η σκέψη με το θάνατο, για να κρατήσει τον άνθρωπο στη φρόνηση και στη σύνεση και η μνήμη με το Θεό, για να τον κρατήσει στη ζωντανή ελπίδα. Είναι οι κορυφαίες απασχολήσεις τους στην παρούσα ζωή. Χαρακτηρίζει, τη σκέψη του θανάτου φοβερότερη από όλα όσα έχει να σκέφτεται ο άνθρωπος και τη μνήμη του Θεού θαυμασιότερη από όλα όσα έχει να θυμάται. Τέλειος συνδυασμός.

Είναι πολύ επίκαιρα τα λόγια αυτά του Αγίου, καθόσον ο φόβος της ανασφάλειας και κατ` επέκταση του θανάτου, πλανάται  απειλητικός και τυραννικός στις ημέρες μας, λόγω της αστάθειας και της κρισιμότητας της  καταστάσεως  των περί την ειρήνη θεμάτων στην ανθρωπότητα. Η ειρήνη καθίσταται πλέον επισφαλής και ο κόσμος περιμένει από τους ισχυρούς. Με ανεξήγητη καθυστέρηση, με ύποπτη αναβλητικότητα, με απάνθρωπη, σαδιστική διάθεση, ως οι χείριστοι των τυράννων, οι κρατούντες ισχυροί του κόσμου, περιμένουν να εξουθενωθούν οι ψυχές, κρατώντας τες στο χέρι, μέχρι τελικής ψυχικής εξόντωσης. Να φοβούνται οι λαοί, για να κάνουν αυτοί ανενόχλητοι τις άνομες πράξεις τους.
 
Ξέρουν πως δεν έχουν να καταφύγουν αλλού οι άνθρωποι και περιμένουν  απ` αυτούς τη λύτρωση. Αφού κατάφεραν, με όλα τα μέσα που διαθέτουν, να κάνουν τους εαυτούς τους θεούς, τώρα παίζουν χωρίς αντίπαλο. Πού να ελπίσει ο άνθρωπος; Αφού δεν υπάρχει πίστη στο ζωντανό Θεό της αγάπης, αφού τελειώνουν όλα εδώ, αφού δεν υπάρχει άλλος κόσμος πνευματικός, αφού δεν υπάρχει αιωνιότητα, αφού λησμονήθηκε το ψαλμικό: «μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλ. 145,3), πού να ελπίσει;
 
Όμως  ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και δι` αυτού η Αγία μας Εκκλησία, δίνει στον άνθρωπο απάντηση και λύση και μάλιστα καταλυτική. «Ουδέν ούτε εννοίας θανάτου φοβερώτερον, ούτε Θεού μνήμης θαυμασιώτερον». Ναι, είναι φοβερός ο φόβος του θανάτου, «η αποκαραδοκία του θανάτου», όπως την αποκαλεί  ο Απόστολος Παύλος, που την έζησε στις περιοδείες του. «Όντως φοβερώτατον το του θανάτου μυστήριον» και «Θρηνώ και οδύρομαι, όταν εννοήσω τον θάνατον», ψάλλει η Εκκλησία. Δεν μένει όμως εκεί. Από τη μια ο κίνδυνος της απελπισίας κι από την άλλη το ισχυρότατο όπλο που παραστέκει, την υπερβαίνει και την καταλύει. Διότι ο μέγας αντίπαλός του, που τον έχει κατανικήσει και τον κατάργησε, είναι ο Χριστός. Γι` αυτό γράφει ο Άγιος: «ούτε μνήμης Θεού θαυμασιώτερον». Η έννοια του θανάτου από μόνη της, χωρίς Θεό, είναι κόλαση  για την ψυχή.
 
Δεν αφήνει μόνο του το θάνατο να αλωνίζει τη σκέψη του ανθρώπου. Δεν αφήνει και μόνο του τον άνθρωπο, να βασανίζεται κάτω από την απειλή της αβεβαιότητας και του φόβου του θανάτου. Υπενθυμίζει την καταφυγή στη «θαυμασιότερη πάντων μνήμη του Θεού». Στη μνήμη, που δίνει ζωντανή και παρούσα την ελπίδα του ανέλπιστου, την ελπίδα του εν πάση περιπτώσει παρακειμένου θαύματος, την ελπίδα της αληθινής λυτρώσεως, την κατάλυση κάθε φόβου και του φόβου του θανάτου. Που αλλοιώνει τελείως το φόβο, που του κλέβει τα όπλα και τον καθιστά ανίσχυρο και ακόμη, ω του θαύματος, τον μεταβάλλει σε χαρά και βέβαιη και ζωντανή ελπίδα. Συμβαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους: «Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Εβρ.11,1). Ελπιζομένων υπόστασις: Όχι ελπίδα αναμενόμενη αλλά υφιστάμενη, τουτέστιν παρούσα. Όχι ελπίδα του τύπου «θα πετύχω το λαχείο» αλλά ζωντανή, ήδη βιούμενη.
 
Ο άγιος Μάξιμος υπήρξε Ομολογητής της πίστεως. Δοκιμάστηκε από τους αιρετικούς, απειλήθηκε, ακρωτηριάστηκε, εξορίστηκε, αλλά δεν πρόδωσε την αγάπη και την πίστη του στο Θεό. Είναι συγκινητική η ταπείνω­ση του Αγίου, που συνόδεψε όλες τους τις εκφράσεις και κινήσεις, ακόμη και την ώρα που η αδικία εναντίον του ήταν κατάφωρη. Προφανώς, η μνήμη του Θεού, η σταθερή ομολογία και η αληθινή ταπείνωση τον κράτησαν σταθερό στην ομολογία του. Αλλά και αμέτρητοι άγιοι μάρτυρες υπερέβησαν το φόβο του θανάτου στα χρόνια των διωγμών και της Τουρκοκρατίας με την δύναμη της πίστεως. Στις μέρες μας, μαθαίνουμε τα μαρτύρια των Χριστιανών της Συρίας και τους θανάτους, με θαυμαστές χαρακτηριστικές περιπτώσεις ομολογίας πίστεως. Παρόμοια ήταν και του αγίου Ευγενίου Ροντιόνωφ  στην Τσετσενία (1996 μ.Χ).  
 
Πού τη βρήκαν τόση δύναμη, για να υπερβούν το φόβο του θανάτου; «Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας», μας λέει το αναστάσιμο τροπάριο. Βέβαια, εδώ θάνατος εννοείται καταρχάς ο πνευματικός θάνατος. Αλλά και τη ζωή αυτή, τη φυσική, που μας τη χάρισε ο Χριστός, έχει «χρέος» να μας τη διαφυλάξει, όταν καταφεύγουμε με πίστη σ` αυτόν. Θα προσευχηθούμε, θα τον παρακαλέσουμε, θα ταπεινωθούμε και θα ελπίζουμε στο έλεός του και στην αγάπη του. Χωρίς Θεό, όμως; Πού η διέξοδος; Πού η ελπίδα; «Ιδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος» (Β΄Κορ.6,2).
 
Τώρα, που «αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Εφεσ.5,16) και προκύπτουν οι  αφορμές για περισυλλογή και αυτοέλεγχο, λόγω των πολλών εξωγενών δυσκολιών και επικείμενων πιθανών δεινών, πέρα από τα προσωπικά του καθενός μας, ας στρέψουμε το νου και την καρδιά μας μέσα μας, να δούμε τον εαυτό μας και ταπεινά να παραδεχτούμε και να ελεγχθούμε από τα  λάθη μας και τις αμαρτίες μας και με αφορμή την ήδη προϊούσα Νηστεία των Χριστουγέννων, να καταφύγουμε στο πετραχήλι του παπά, να πέσουμε στα πόδια του Χριστού, να ομολογήσουμε τη μηδαμινότητά μας, για να βρούμε την ανάπαυση της ψυχής, την οποία πουθενά αλλού δεν πρόκειται να βρούμε. Η αγάπη της Εκκλησίας μάς περιμένει.
 
Τέλος ο φόβος, τέλος η απελπισία, τέλος τα αδιέξοδα. Δίπλα μας στέκει ο Θεός και περιμένει να τον αγκαλιάσουμε. Μην καθυστερούμε. Το μέλλον είναι άδηλο και η αναβολή ο όντως θάνατος. Και κατά τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο: «Ου το αποθανείν κακόν, αλλά το κακώς αποθανείν». Γιατί να αδικήσουμε τον εαυτό μας με το «κακώς αποθανείν»; Ας τρέξουμε, λοιπόν, αδέλφια μου, ας τρέξουμε!

Ηλιάδης Σάββας
Δάσκαλος
Κιλκίς, 23-11-1015

Μία κοινωνία χωρὶς μετρητά. Τὸν δρόμον ἀνοίγει ἡ Σουηδία. Εὐχὴ ἤ κατάρα;

Ἀνερτήθη: 26 Δεκεμβρίου 2015 10:07 AM PST

Οι πιστοί στη Σουηδία που θέλουν να πάνε στην εκκλησία θα πρέπει να ανάψουν το κεράκι τους αλλά αντί για κέρματα θα πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική συναλλαγή. Προθήκες περιοδικών για αστέγους αντί για κερματοδέκτη έχουν σύστημα αναγνώρισης πιστωτικής κάρτας, ακόμη το μουσείο του συγκροτήματος Abba, παρά το γεγονός ότι το μουσικό group έγραψε το κομμάτι «Money, Money, Money» θεωρεί τα μετρητά ξεπερασμένα και δεν τα δέχεται. Είσοδος μόνο με πιστωτική κάρτα.

Η Σουηδία οδεύει με ταχυτάτους ρυθμούς στην απεξάρτηση από τα μετρητά και σχεδόν παντού στη χώρα καθιερώνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές να γίνονται μέσω εφαρμογών ή πλαστικού χρήματος.
 
Υπάρχουν όλο και περισσότερες εφαρμογές που καθιστούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές εύκολες, ο πελάτης δεν χρεώνεται και ήδη οι περισσότερες τράπεζες δεν δέχονται μετρητά.

Ωστόσο δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με αυτό. Οργανώσεις καταναλωτών, όπως σημειώνουν οι New York Times, εκφράζουν τον προβληματισμό τους καθώς όπως λένε τίθεται ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ υπογραμμίζουν πως υπάρχει μεγάλη απειλή οι πολίτες να πέσουν θύματα του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης της Σουηδίας τον περασμένο χρόνο καταγράφτηκαν 140.000 περισσότερες περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης συγκριτικά με μια δεκαετία πριν.

Επίσης άλλοι υποστηρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο περιθωριοποιούνται οι ηλικιωμένοι, αλλά και οι μετανάστες. Επίσης λένε ότι οι νέοι άνθρωποι με το σύστημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν αντιλαμβάνονται την αξία του χρήματος και πληρώνοντας τα πάντα μέσω εφαρμογών ή παίρνοντας δάνειο μέσω του κινητού τους τηλεφώνουν κάποια στιγμή μπορεί να βρεθούν υπερχρεωμένοι.
 
«Μπορεί να είναι της μόδας αλλά υπάρχουν ένα σωρό κίνδυνοι όταν η κοινωνία αποκόπτεται από τα μετρητά» λέει ο Bjorn Eriksson πρώην επικεφαλής της σουηδικής αστυνομίας και της Interpol.

Όμως ένας από τους υπέρμαχους μιας κοινωνίας χωρίς μετρητά αρνείται αυτό τον φόβο. Ο κ. Ulvaeus, που επικαλούνται οι NY Times, λέει πως δεν έχει καθόλου μετρητά επάνω του και θυμάται όταν ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμα του γιου του πριν από δύο χρόνια.
 
«Οι ληστές πλέον δεν θα μπορούν να πουλήσουν τα κλοπιμαία τους» σημειώνει ο ίδιος.

Αυτή τη στιγμή στη Σουηδία τα μετρητά αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% της οικονομίας στη χώρα. Το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ ανέρχεται στο 7,7% και στην ΕΕ στο 10%. Το 2015 στη Σουηδία μόνο το ένα πέμπτο των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε με μετρητά σύμφωνα με τα στοιχεία του Euromonitor International όταν στον υπόλοιπο το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 75%.
Όμως ακόμη και η χρήση πιστωτικών καρτών φθίνει στη Σουηδία καθώς όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους εφαρμογές.

Τα περισσότερα από τα μισά υποκαταστήματα των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας, όπως οι SEB, Swedbank, Nordea Bank και άλλες, όχι μόνο δεν έχουν καθόλου μετρητά αλλά δεν δέχονται και καταθέσεις σε μετρητά. Όπως υποστηρίζουν με αυτό τον τρόπο αποκλείεται και ο κίνδυνος ληστειῶν.

Πέρυσι, τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών διατηρούσαν 3,6 δισ. κορώνες όταν το 2010 είχαν 8,7 δισ. κορώνες. Ενώ ξηλώνονται κάθε ημέρα εκατοντάδες ΑΤΜ από όλη τη χώρα ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Association of Swedish Private Security Companies, μια οργάνωση που λειτουργεί ως λόμπι για εταιρείες που προσφέρουν ασφάλεια για την μεταφορά μετρητών κατηγορεί τις τράπεζες και εταιρείες στον χώρο των πιστωτικών καρτών ότι αυτές ενορχηστρώνουν την «επίθεση» κατά των μετρητών γιατί έτσι κάποιοι δημιουργούν ένα πολύ σοβαρό εισόδημα.

«Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουν μόνοι του» δηλώνει ο επικεφαλής του λόμπι ο κ. Eriksson.

Ωστόσο, σημειώνουν οι NY Times, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές η σουηδική κυβέρνηση έχει ωφεληθεί αφού η συλλογή φόρων έχει γίνει πιο αποτελεσματική δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αφήνουν ίχνη. Στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπου η χρήση μετρητών γίνεται κατά κόρον η φοροδιαφυγή παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα, σχολιάζουν ο ΝΥ Τimes.

Εν τω μεταξύ ο Leif Trogen στέλεχος της Ένωσης Τραπεζών της Σουηδίας παραδέχεται ότι οι τράπεζες κερδίζουν ένα αξιοσέβαστο εισόδημα από την «επανάσταση» κατά των μετρητών. ΄Όμως, όπως λέει, επειδή είναι κοστοβόρο για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τις συνδιαλλαγές τους με μετρητά ο περιορισμός τους βγάζει νόημα.

Η γενιά μας σίγουρα μπορεί να ζήσει χωρίς μετρητά, λέει ένα 23χρονος φοιτητής του πανεπιστημίου Gothenbur όπου σχεδόν όλοι οι συνομήλικοί του χρησιμοποιούν εφαρμογές και κάρτες για τις συναλλαγές τους. Όμως παραδέχεται πως δεν σκέφτεται πριν ξοδέψει με αποτέλεσμα να του φεύγουν περισσότερα χρήματα.
«Εάν είχα επάνω μου ένα χαρτονόμισμα των 500 θα το σκεφτόμουν δύο φορές πως θα το αξιοποιήσω και που θα το ξοδέψω» λέει.

Την ίδια ώρα η εκκλησία Filadelfia στη Στοκχόλμη ανακοίνωνε σε μια γιγαντοοθόνη τον τραπεζικό της λογαριασμό και οι πιστοί έβγαλαν τα κινητά τους και άρχισαν να καταθέτουν χρήματα μέσω της εφαρμογής Swish η οποία έχει κάνει πανεύκολη την μεταφορά χρημάτων από τον ένα τραπεζικό λογαριασμό στον άλλο.

Ο Μεγάλος Αδελφός είναι εδώ, λένε πολλοί, ανοησίες λένε άλλοι και ο δημοσιογράφος των NY Times προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες αλλά καταλήγει με ένα περιστατικό με έναν από τους συνεντευξιαζόμενους, δεν ξέρουμε εάν είναι πραγματικό αλλά δεν έχει σημασία.
 
«Σταμάτησε να αγοράσει ένα hot-dog, όμως όταν ήρθε η στιγμή να πληρώσει το μηχάνημα που διαβάζει την κάρτα χάλασε. “Λυπάμαι, μόνο μετρητά” του είπε ο πωλητής».
huffingtonpost.gr

"Τὸ πολιτικὸν πρόβλημα τοῦ Κακοῦ: Ὁμοφυλοφιλικόν Κίνημα", τοῦ Robert Oscar López

Ἁνερτήθη: 26 Δεκεμβρίου 2015 10:15 AM PST

Ο Robert Oscar López εἶναι ἐπίκουρος καθηγητής τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας στο California State University-Northridge. 

Ο Robert Oscar Lopez ανατράφηκε από δύο λεσβίες. 

Στο παρακάτω άρθρο, περιγράφει την επίθεση που δέχθηκε από τα LGBT ομοφυλοφιλικά κινήματα όταν αποκάλυψε πόσο επιζήμιο ήταν να μεγαλώσει μέσα σε μια ομοφυλοφιλική οικογένεια.

     Τὸ Πολιτικόν Πρόβλημα τοῦ Κακοῦ

Είχα μια πρόσφατη συνάντηση με έναν ιερέα, ο οποίος μου είπε κάτι που ποτέ δεν θα λάμβανα σοβαρά υπόψη πριν ένα χρόνο. Είπε, “Αγωνίζεσαι εναντίον του πραγματικού σκότους”. Αναφερόταν στην συμμετοχή μου σε μια κίνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μεγαλώνουν από μια μαμά και ένα μπαμπά.

Περιττό να πω, λίγο στη ζωή μου ωθήθηκα να μιλήσω με όρους καλού και κακού πριν από το 2012.

Ήταν πριν από ένα χρόνο, όμως, σε ένα άρθρο στο The Public Discourse, που βγήκα μπροστά με μια ειλικρινή κριτική του LGBT κινήματος. Αυτό το κίνημα και τα προβλήματά του ήταν κάτι που ήξερα πιο προσωπικά από σχεδόν οποιονδήποτε στον κόσμο, αφού είχα ήδη μεγαλώσει από μικρό παιδί σε ένα γκέι σπίτι, και βγήκα ως bisexual το ίδιο έτος που η μητέρα μου πέθανε.

Το άρθρο μου στο The Public Discourse στις 6 Αυγούστου, 2012, “Μεγαλώνοντας με δύο Μαμάδες”, δεν στηριζόταν σε θρησκευτικές καταδίκες της ομοφυλοφιλίας. Ήταν, μάλλον, μια χωρίς λογοκρισία περίληψη του τι ήταν η ζωή για ένα παιδί γεννημένο μέσα σε αριστερά ουτοπικά όνειρα που πήγαν στραβά. Δεν μου φαινόταν απίθανο να αγαπώ τη μητέρα μου και παρόλα αυτά να παραδεχτώ ότι το διαζύγιό της από τον πατέρα μου και η συμβίωση με μια άλλη γυναίκα για σχεδόν όλα τα χρόνια που με μεγάλωσε μου προκάλεσαν δια βίου πληγές που ποτέ δεν θεραπεύτηκαν.

Το γκέι λόμπι είχε λίγους τρόπους για να ανατρέψει το θέμα μου, οπότε έπρεπε να καταφύγουν στο να ξερνάνε τυχαίες προσβολές. Δεν έλεγα ψέμματα, οπότε η διερεύνηση της προσωπικής μου ζωής δεν πρόκειται να βοηθούσε. Δεν ήμουν μια περίπτωση ντουλάπα, οπότε δεν μπορούσαν να με βγάλουν “έξω” με τον τρόπο που είχαν συνθλίψει πολλούς άλλους ανταγωνιστές τους. Και ενώ είμαι τόσο αμαρτωλός όσο και ο διπλανός μου, η υποκρισία ήταν ένα δύσκολο φορτίο να μου ρίξουν, γιατί πραγματικά εφάρμοζα ότι είχα μάθει από τη δική μου δύσκολη παιδική ηλικία έως τις επιλογές μου ως πατέρας αργότερα. Ως ενήλικας, όταν έμαθα ότι είχα αφήσει μια γυναίκα έγκυο, αποφάσισα ότι ποτέ δεν θα θέσω ένα άλλο ανθρώπινο ον στην ίδια κατάσταση που γνώρισα ως αγόρι. Δεν θα επαναλάμβανα το λάθος του πατέρα που με εγκατέλειψε όταν γεννήθηκα. Δεν θα επαναλάμβανα το λάθος της μητέρας που με ενέπλεξε σε ένα ομοφυλόφιλο αδιέξοδο το οποίο με άφησε κοινωνικά ανυπεράσπιστο απέναντι σε έναν σκληρό κόσμο όταν πέθανε.

Ήξερα πώς ήταν να είσαι το παιδί ενός ομοφυλόφιλου γονέα, το παιδί του διαζυγίου, ορφανός. Ήξερα πώς ήταν επίσης να είσαι ομοφυλόφιλος γονέας. Ήξερα ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για να στερηθεί ένα παιδί μια μαμά ή ένα μπαμπά, μόνο και μόνο για να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια που ονομάζεται «ανατροφή των παιδιών του ίδιου φύλου», η οποία ήταν απλά μια φανταχτερή λέξη για την αδικαιολόγητη εκμετάλλευση των παιδιών για προσωπικό όφελος.

Έμεινα με τη μητέρα του παιδιού μου, να μεγαλώσουμε το παιδί μας μαζί, γιατί ήξερα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγμα για ένα παιδί. Εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, για να μην αναφέρω χιλιάδες χρόνια πολιτιστικής ιστορίας, έχουν αφήσει το ανθρώπινο ον με ένα αναπτυξιακό πρότυπο σχεδιασμένο για την ανάπτυξη υπό την κηδεμονία ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε μια αμοιβαία υποστηρικτική ερωτική σχέση. Η απόφασή μου να τοποθετήσω την κόρη και τη σύζυγό μου μπροστά από την πολιτική, συνειδητοποίησα, δεν ήταν απλώς μια προσωπική επιλογή. Ήταν μια ηθική υποχρέωση που ένιωσα καλούμενος να μοιραστώ με άλλους, διότι το γκέι λόμπυ πίεζε πολλούς ανθρώπους να κάνουν το αντίθετο – δηλαδή, να τοποθετήσουν τη σεξουαλική ιδεολογία πριν από το καθήκον να αγαπούν όλα τα παιδιά τους, συμπεριλαμβανομένου τα μισά των παιδιών τους που ήρθαν από το αντίθετο φύλο.

Κατά το επόμενο έτος, η ζωή μου έγινε μια ατελείωτη σειρά από τραύματα. Επανειλημμένες προσπάθειες για να με απολύσουν απέτυχαν, έτσι τελικά το γκέι λόμπυ με έβαλε σε μια λίστα “ευθύνης σχολιασμού” με μια σειρά από άλλα άτομα που προσδιορίζονταν ως «αντι-gay” και τον αποκλεισμό από την πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι υποθέσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου για το DOMA και την Proposition 8 με απορρόφησαν στη δίνη, όπως και ο αγώνας για τον γάμο των ομοφυλοφίλων στη Μινεσότα, ο αγώνας για τους γάμους στη Γαλλία και τη Βρετανία, και η μάχη για υιοθεσία ομοφυλοφίλων στη Δούμα της Ρωσίας. Είχα περάσει είκοσι χρόνια προσπαθώντας να γίνω συγγραφέας, αλλά κατέληξα να προσελκύσω το διεθνές ενδιαφέρον όχι για ότι έγραψα, αλλά επειδή η ζωή μου έμοιαζε για τους ανθρώπους σαν φο μπιζού Jerry Springer vignette.

Όσοι διαφωνούσαν μαζί μου προσλάμβαναν φοιτητές, μέλη της οικογένειας, και συνεργάτες για να με καταγγείλουν. Ξέθαψαν ένα παλιό μυθιστόρημα που είχα γράψει και το πάτησαν, αποκαλώντας με τον χειρότερο συγγραφέα ποτέ. Έριξαν δακρυγόνα στην κατασκήνωση μου στο Παρίσι, ενισχύθηκαν κατά των οδοφραγμάτων για να μας χτυπήσουν στις Βρυξέλλες, και με αποκάλεσαν «απεχθή» στον Άγιο Παύλο. Κατέθεσαν παράπονα, εξέδωσαν καταγγελίες, μου έστειλαν με e-mail μίσος και προστυχιά πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ.
Κανένας αριστερός δεν ήρθε να με υπερασπιστεί. Μόνο Χριστιανοί το έκαναν.

Όντας αμαρτωλός και άξεστος, άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική, στην αρχή, με το φόβο ότι θα χαρακτηριζόμουν οπαδός. Νόμιζα με κάποιο τρόπο ότι αν άφηνα τον Θεό έξω από τα επιχειρήματά μου, και κατ ‘ανάγκη από την διαδικασία της σκέψης μου, ο κοσμικός, φιλελεύθερος κόσμος θα λάμβανε σοβαρά υπόψη το μήνυμά μου και θα άκουγε δίκαια για τα δικαιώματα των πιο αδύναμων ανάμεσά μας. Διαδήλωσα στη Γαλλία με τους ηγέτες των δικαιωμάτων των παιδιών, σε ένα σημείο ένα εκατομμύριο άνθρωποι ήταν στους δρόμους του Παρισιού, παρακαλώντας τον κόσμο να τοποθετήσουν το δικαίωμα του παιδιού για μια μαμά και ένα μπαμπά πάνω από τη βοή των γκέι ενήλικων στο να κατέχουν παιδιά.

Οι ηγέτες της γαλλικής “manif pour tous» εργάστηκαν σκληρά για να κρατήσουν την θρησκευτική εικονογραφία έξω από την πορεία τους. Όπως και εγώ, είδαν την χριστιανική θεολογία ως ευθύνη για το κίνημά τους. Η απο-θεολόγηση του εαυτού τους απέτυχε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ τους αγνόησε, νομιμοποίησε την ομοφυλοφιλική υιοθέτηση, και έβαλε σε κίνηση σχέδια για να κάνει το σπέρμα από τράπεζες καθολικά διαθέσιμο για τα λεσβιακά ζευγάρια – κάτι που είχαν υποσχεθεί στους Γάλλους να μην κάνουν ποτέ. Δημόσια επιδοτούμενη παρένθετη μητρότητα για τους γκέι άνδρες σύντομα θα ακολουθήσει.

Ο φόβος μου ότι συνδέομαι με το Θεό, ότι μιλάω για το Θεό, και ότι κάνω διάγνωση του πραγματικού κακού πίσω από αυτό που παλεύουμε, δεν ήταν μια λογική δύναμη, αλλά μάλλον μια υπαρξιακή αδυναμία. Για να πολεμήσουμε αυτό που πολεμάμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα αρχαίο θηρίο, που καταγράφηκε στα βιβλικά βιβλία όπως ο Ιώβ και ο Εκκλησιαστής. Όταν ο Εκκλησιαστής έγραψε ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο, έδωσε το μήνυμα για μας. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.

Ένα παρόμοιο μήνυμα ήταν γραφτό για μας, όταν ο Θεός ρώτησε έναν πολιορκούμενο Ιώβ, “Έχεις ένα χέρι σαν τον Θεό; Μπορείς να γίνεις κεραυνός με μια φωνή σαν Αυτόν;” (40:9). Οι πολιτικοί εχθροί μας είναι ισχυρότεροι από εμάς, αλλά κανείς δεν είναι ισχυρότερος απ’το Θεό. Μόνο αν καλέσουμε το Θεό θα βρούμε κάποια ανάπαυλα από την ελεύθερη πτώση μιας μεταμοντέρνας Αμερικής που ορίζεται από την αριστερά του Ομπάμα.
Αφού είδα την ιδίου φύλου ανατροφή των παιδιών να κάνει άλματα και να πηγαίνει από τη μια χώρα στην άλλη, κατάλαβα ότι ο ιερέας έχει δίκιο. Ο Εκκλησιαστής το είδε αυτό πολύ καιρό πριν. Το μήνυμα για τον Ιώβ εξακολουθεί να είναι τόσο πραγματικό όσο ήταν κατά την πρώτη του παράδοση. Είναι το πραγματικό σκοτάδι που πολεμάμε.

Το γκέι κίνημα ποτέ δεν θα κάνει ειρήνη μαζί μας μέχρι να αποκηρύξουμε το πιο σημαντικό μήνυμα του Χριστού. Ο Χριστός λέει ότι δεν πρέπει να ζούμε στις παροτρύνσεις και τις φιλοδοξίες αυτού του κόσμου, αλλά πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με το καθαρό όραμα της αγάπης. Ο Θεός εγκατέλειψε τον Χριστό να θυσιαστεί έτσι ώστε όλοι να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να συμβιβαστεί αυτό το δόγμα με την επιμονή του γκέι λόμπυ ώστε να μπορούν να καθορίζουν τον εαυτό τους σύμφωνα με τις σαρκικές επιθυμίες αυτού του κόσμου και να αγοράζουν την αθανασία αγοράζοντας παιδιά. Κάντε ειρήνη με το γκέι λόμπυ, και χάνουμε τον Θεό, καταδικάζοντας τους εαυτούς μας σε μια αιωνιότητα χωρίς την μεγαλύτερη αγάπη όλων.

"Το μίσος που αντιμετωπίζετε,” μου είπε ο ιερέας, “είναι η κραυγή του πόνου από ανθρώπους που πονάνε, επειδή ζουν σε μεγάλο σκοτάδι."

Τι θα είναι το δικαίωμα χωρίς τον Θεό; Χωρίς το θάρρος να κατονομάσεις και να πολεμήσεις το κακό; Χωρίς διάκριση; Έχω βρει μια απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά όλοι μας πρέπει να αποφασίσουμε μόνοι μας, υποθέτω.

Πηγή:

Ἐδραιώνεται ἡ στρατηγική περικύκλωσις τῆς Ἑλλάδος: Τούρκοι καὶ Ἀλβανοί ἀξιωματούχοι σχηματίζουν τὸν ἀετόν τῆς «Μεγάλης ...

 
ΕΜΒΑΘΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΔΑΦΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ


 Ἀνερτήθη 26 Δεκεμβρίου 2015 11:12 AM PST

Την στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδας εδραιώνει η Τουρκία εμβαθύνοντας τη συνεργασία με την Αλβανία σε κάθε επίπεδο είτε είναι στρατιωτικό-πολιτικό είτε πολιτιστικό.

Όπως θα δείτε κατά την τελετή αδελφοποίησης των πόλεων Κονίσπολη και Σεφεριχισάρ οι 4 κύριοι της φωτογραφίας σχημάτισαν με τα χέρια τους τον αετό της «Μεγάλης Αλβανίας».
Σε επικοινωνιακό-σημασιολογικό επίπεδο πρόκειται για μια κίνηση της Τουρκίας η οποία δείχνει ότι στηρίζει την εδαφική επέκταση της Αλβανίας έναντι της Ελλάδας αφού στη σημαία τους (της Μεγάλης Αλβανίας) περιλαμβάνουν την Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία και Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, ο Tunç Soyer, δήμαρχος της πόλης Seferihisar της επαρχίας Σμύρνης, με καταγωγή από το Κόσοβο, ο Resul Çelik Αντιπεριφερειαρχης Σμύρνης, ο Shpëtim Idrizi Αντιπρόεδρος της αλβανικής Βουλής, ο γραμματέας του PDIU και δημοσιογράφος Sokol Brahaj (ο οποίος σπουδάζει στο τουρκικό Πανεπιστήμιο Dokuz Eylul και διαμένει στην Σμύρνη), και o δήμαρχος Κονίσπολης (πόλη κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα), Shuaip Beqiri, υπέγραψαν την αδελφοποίηση των πόλεων Κονίσπολη και Σεφεριχισάρ.

Παρόντες επίσης ήταν οι Etem Çalış (πρώην δήμαρχος Σεφεριχισάρ), Levent Prishtina (δήμαρχος Bursa-Σμύρνης), Zeynel Bakıcı (δήμαρχος Efes-Selçuk), Sadik Dogruer (δήμαρχος Kınık), και πλήθος αλβανών από την Σμύρνη, Bergama, Kınık, Çeşme, Alaçatı, Efes-Selçuk, Buca, Karşıyaka, Bornova, Konak, Aliağa, Torbalı, Söke, Kuşadası κ.α.

Η φωτογραφία είναι από την εκδήλωση που ακολούθησε την τελετή αδελφοποίησης στα μέσα Νοέμβρη.

Ταυτόχρονα, στόχος αλβανικών ακραίων κύκλων έχει γίνει το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου με αφορμή δυο ντοκιμαντέρ που αφορούν στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ηπείρου και τον ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Κατά τους επικριτές του, ΜΜΕ, πολιτικοί, αλλά και συνάδελφοί του στο Πανεπιστήμιο, το περιεχόμενό τους, αποτέλεσμα ακαδημαϊκής έρευνας, ξεφεύγει από τα όρια των «εθνικών γραμμών», συνεπώς ο δημιουργός, καθηγητής του τμήματος και δημοσιογράφος κ. Παναγιώτης Μπάρκας, πρέπει να διωχθεί, ακόμα και ποινικά...

Πρόκειται σαφώς για μια προσπάθεια εξόντωσης της ιστορικής μνήμης χτυπώντας τον πολιτισμό στις ρίζες του ώστε να εξαφανισθεί εντελώς η ελληνική μειονότητα...

Οι αντιδράσεις εκφράζονται με χυδαίες ύβρεις και απειλές κατά της ζωής του κ. Μπάρκα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στους κόλπους της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, όσο και στην Αθήνα.

Σε ανακοίνωσή της, η μειονοτική οργάνωση «ΟΜΟΝΟΙΑ» κάνει λόγο για «οργανωμένη επίθεση κατά του ανώτατου δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία», «διαστρέβλωση των αληθειών των ντοκιμαντέρ» καθώς επίσης και για «αρρωστημένο εθνικισμό».

Ταυτόχρονα, η ελληνική διπλωματική αποστολή στα Τίρανα και το Αργυρόκαστρο προέβη, κατόπιν εντολής του ΥΠΕΞ κ.Νίκου Κοτζιά, στις προβλεπόμενες ενέργειες για να εκφράσει αρμοδίως το ενδιαφέρον και τις ανησυχίες της Αθήνας για τις εναντίον του καθηγητή κ. Μπάρκα επιθέσεις, που μπορεί να οδηγήσουν στη στοχοποίησή του.

Όσον αφορά στα ντοκιμαντέρ, το ένα εξ αυτών, υπό τον τίτλο «Ήπειρος, ο μύθος στην πραγματικότητα», αφορά στον διαχρονικό πολιτισμό της Ηπείρου με επίκεντρο το αρχαίο θέατρο και το μαντείο της Δωδώνης.

Το άλλο, «οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες», είναι ένα αφιέρωμα στη νίκη των Ελλήνων στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών το 1940, που αποτέλεσε και την πρώτη αντιφασιστική νίκη των λαών, στην εμπόλεμη Ευρώπη.

Στηρίζεται μάλιστα εξ ολοκλήρου σε στοιχεία που ο ερευνητής άντλησε από τα αλβανικά, ιταλικά και ελληνικά αρχεία.

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου του Αργυρόκαστρου κ. Γκρζίμ Σάλια, χαρακτήρισε αντιαλβανικού περιεχομένου και αντίθετα με το νόμο» τα ντοκιμαντέρ υποστηρίζοντας πως «ξεφεύγουν από την εθνική γραμμή» και γι” αυτό «οι αρμόδιοι θα απαντήσουν με βάση το νόμο».

Από την πλευρά του αντιπρόεδρος του αλβανικού κοινοβουλίου και πρόεδρος του κόμματος των Τσάμηδων κ. Εσκντίμ Ιντρίζι ζήτησε την ποινική δίωξη του κ. Μπάρκα ισχυριζόμενος ότι τα ντοκιμαντέρ «υποδαυλίζουν εθνικά μίση».

Ο ίδιος ο κ. Μπάρκας δηλώνει πως «η εθνικιστική επίθεση κατά του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών γίνεται από κύκλους, τους οποίους ενοχλεί ιδιαίτερα η αντικειμενική αλήθεια και δεν μπορούν να σεβαστούν τη διαφορετική άποψη και το δικαίωμα ελεύθερου ακαδημαϊκού λόγου».

Όπως καταγγέλλει, οι επιθέσεις αυτές μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ έχουν ωθήσει πολλούς αλβανούς εξτρεμιστές εθνικιστές σε απειλές κατά της σωματικής τος ακεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, μιλώντας σε αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι, ανέφερε πως είναι αναγκασμένος να προσφύγει στα αρμόδια όργανα για προστασία από τις απειλές.

Η σχέση Τουρκίας-Αλβανίας είναι μια παλιά ιστορία.
Η Άγκυρα προσπαθεί να παίξει το μουσουλμανικό χαρτί στα Βαλκάνια σε μια προσπάθεια να εδραιωθεί και να περικυκλώσει την Ελλάδα τόσο εκτός όσο και εντός (λάθρο).
 
Εδώ και χρόνια άλλωστε το αλβανικό κοινοβούλιο ενέκρινε το νόμο περί εισόδου και προσωρινής παραμονής τουρκικής ναυτικής μονάδας.

Ο νόμος αφορούσε την ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους της τουρκικής στρατιωτικής δύναμης 1.125 ατόμων στα αλβανικά χωρικά ύδατα και αποσκοπούσε την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του τουρκικού και του αλβανικού στόλου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί μια νέα βάση υποβρυχίων στο Δυρράχιο με τουρκική χρηματοδότηση, ακριβώς για να επιχειρούν τουρκικά υποβρύχια.

Τότε μάλιστα η βάση είχε εγκαινιαστεί με διμερή άσκηση όπου είχε συμμετάσχει το υποβρύχιο Dolunay (209/1200).

Επιπλέον, η αλβανική Βουλή είχε εγκρίνει πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία που προβλέπει την παροχή $1.137.500 για την προμήθεια αμυντικού υλικού, την εκπαίδευση προσωπικού και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της αεροπορική βάσης Kuçovë στην επαρχία Berat.

Το στρατιωτικό αεροδρόμιο Kuçovë, 100km νότια των Τιράνων, είναι η μοναδική βάση ΝΑΤΟϊκών προδιαγραφών που διαθέτει σήμερα η Αλβανία και ανακατασκευάστηκε πλήρως με χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. δολαρίων της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας την περίοδο 2002-2003.

Πέραν την εκπαίδευσης του πυρήνα των αλβανών αξιωματικών, η Τουρκία ανέλαβε τη συγκρότηση και εκπαίδευση του Τάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων (Batalioni i Operacioneve Speciale: BOS) στα πρότυπα των Bordo Bereliler.

Τέλος οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν δώσει στον αλβανικό Στρατό 27 στρατιωτικά οχήματα.

Πηγή:

ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥΑΛΛΟ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Στό μοναστήρι ὑπῆρχε κάποιος μοναχός ἀρκετά ἀμελής. Σπάνια πήγαινε στίς ἀκολουθίες. Ἔμπαινε μέσα, προσκυνοῦσε τίς εἰκόνες καί ἐξαφανιζόταν. Σάν νά μήν τόν χωροῦσε ὁ τόπος. Κανείς δέν ἤξερε ποῦ πήγαινε. Κανείς δέν γνώριζε τί ἔκανε. Εἶχε κι ἕνα ἀκόμα ἐλάττωμα. Κανέναν δέν ἐνοχλοῦσε. Κακό λόγο ποτέ δέν ἔβγαζε. Σέ τίποτε ὅμως δέν θύμιζε ἡ ζωή του μοναχό.

Πέρασε καιρός καί ὁ μοναχός ἐκοιμήθη. Ἡ ἀδελφότητα βυθίστηκε σέ ἀγωνία. Ἀγωνία γιά τήν ψυχή του. Ἔφυγε ἀπροετοίμαστος, ἀκοινώνητος γιά χρόνια, τουλάχιστον ἀπ’ ὅ,τι οἱ πατέρες ἔβλεπαν. Τόν ξενύχτησαν μέ δάκρυα στά μάτια, μέ ἀναστεναγμούς θερμῆς προσευχῆς.

Ἔφθασε ἡ στιγμή τῆς ταφῆς.

Οἱ πατέρες γύρω ἀπό τό σκήνωμά του δέν θρηνοῦν τόν χωρισμό ὅσο πάσχουν γιά τόν θάνατο, τόν ἀληθινό θάνατο τοῦ κοιμηθέντος ἀδελφοῦ. Τήν στιγμή πού τόν κατέβαζαν στόν τάφο, ἀντί νά ἀντικρύσουν τόν μοναχό γιά τελευταία φορά, διασταύρωσαν ὅλοι μέ ἀπορία τά βλέμματά τους γιά πρώτη φορά.

Ὁ πιό ἁπλός ἀπό τούς πατέρες σπάει τήν ἀμηχανία:

- Γέροντα, εὐωδιάζει, λέει ἐκφράζοντας ὅ,τι ὅλοι αἰσθάνονταν καί κανείς δέν τολμοῦσε νά ὁμολογήσει.

Πράγματι, εὐωδίαζε ὁ τόπος. Ὁ τάφος του γιά ἡμέρες πιστοποιοῦσε κάποιο κρυμμένο μεγαλεῖο καί ἐπιβεβαίωνε τό μυστήριο τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος πού σ’ αὐτό τόν κόσμο μύριζε κρασί, αἰώνια ἀναδύει τό ἄρωμα τῆς θεϊκῆς χάριτος καί εὐαρέσκειας. Πίσω ἀπό τά φαινόμενα τῶν ἀδυναμιῶν του κρυβόταν ὁ θησαυρός μίας ἁγίας ζωῆς καί μίας μοναχικῆς ψυχῆς πού σήμερα μέν ἀναπαύει τούς ἀδελφούς της γιά πάντα, ὅμως ἀνέπαυε τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Μητροπολίτου Μεσογαίας Νικολάου

Τὶ εἶναι ἁμαρτία καὶ τὶ μᾶς πρόσφερε ὁ Χριστός

αλφαβητικά
Τὶ εἶναι ἁμαρτία καὶ τὶ μᾶς πρόσφερε ὁ Χριστός
 
Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος
 
Ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον άνθρωπο ασθενή ώστε να αμαρτάνει εξαιτίας της ασθένειας, όπως συμβαίνει τώρα. Και ότι άλλη είναι η αμαρτία του Αδάμ και άλλες οι αμαρτίες τις οποίες διαπράττουμε εμείς. Τι είναι αμαρτία και τι μας πρόσφερε ο Χριστός. Και ότι γι’ αυτό το σκοπό έγινε ο Θεός άνθρωπος, για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου.
Κεφάλαιο Θ’
Δες την αμαρτία που διέπραξε ο Αδάμ ενώ καθόταν στη δόξα και στην απόλαυση του παραδείσου, και δεν θα βρεις καμιά ανάγκη ή ασθένεια ή πρόφαση καθόλου εύλογη, παρά μόνο καταφρόνηση της εντολής και την αγνωμοσύνη και αχαριστία και αποστασία προς αυτόν τον ίδιο που τον δημιούργησε από το χώμα. Υπήρξε όμως αφορμή μεγάλης συγγνώμης γι’ αυτόν, το ότι όχι εθελουσίως και από μόνος του αλλά δέχθηκε τη συμβουλή από αυτόν που τον εξαπάτησε· υπήρξε επίσης αφορμή το ότι περιβαλλόταν σάρκα. Και η συγγνώμη δόθηκε, πρώτον μεν, διότι απατήθηκε, δεύτερον δε, διότι ασθένησε. Διότι επειδή έγινε κατά τη φύση ασθενής, και ευμετάβολος εξαιτίας της ταλαιπωρίας, δεν μπόρεσε να επαρθεί και να αποστατήσει όπως ο άσωτος διάβολος και οι άγγελοί του.

Και τώρα άγοντας την ασθένεια φυσική ο άνθρωπος και εξαιτίας της αμαρτάνοντας, γίνεται ευγνώμων και χωρίς να θέλει· και ατενίζοντας προς τον Θεό, ζητεί αυτά τα δύο, συγχώρηση και δύναμη. Τη μεν για όσα αμάρτησε – διότι αν και λόγω ασθενείας συμβαίνουν τα παραπτώματα, αλλ’ έπρεπε να αντισταθεί μέχρι αίματος εναντίον της αμαρτίας -, τη δε δύναμη, ώστε αφού δυναμωθεί εκ Θεού, με τη χάρη του Χριστού και δωρεάν, ούτε να θέλει ή να μπορεί να αμαρτάνει, και να ενισχυθεί ώστε να γίνεται ευάρεστος στον Θεό.
 
Κανείς από μας δεν αμάρτησε όμοια με την παράβαση του Αδάμ, αλλ’ ούτε μπορεί να διαπράξει, την ίδια αμαρτία, επειδή ούτε άλλος άνθρωπος δημιουργήθηκε όπως ήταν εκείνος, χωρίς καμιά έλλειψη, χωρίς λύπη, απαλλαγμένος από κάθε φυσική ανάγκη. Ποιά λοιπόν ήταν η τιμωρία της αμαρτίας εκείνου; Κάθε στέρηση και η ολική φυσική ανάγκη της φύσεως, πείνα, δίψα, ανάγκη τροφής και ποτού, αίσθηση κρύου στο ψύχος και θερμότητας στον καύσωνα, ανάγκη ενδυμάτων και σκεπασμάτων, κόπος και πόνος και ιδρώτας εξαιτίας της ανάγκης. Έπειτα τί ακολούθησε; Ενώ τα χρειαζόταν όλα αυτά, δεν έδειξε υπομονή κι ευγνωμοσύνη. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στη ζωή, έχοντας άγνοια της αμαρτίας του προπάτορα, εξαιτίας τις οποίας συμβαίνουν σε όλη την ανθρώπινη φύση αυτές οι πρόσκαιρες τιμωρίες, γίνεται θρασύς και θέλει να βρει άνεση με την πλεονεξία και την αρπαγή των ξένων πραγμάτων και την αδικία.
 
Αυτές λοιπόν είναι οι αμαρτίες μας: Δεν ανεχόμαστε τις τιμωρίες, δεν ευγνωμονούμε, δεν καρτερούμε, αλλά αντιστεκόμαστε κατά κάποιο τρόπο ως εχθροί του Θεού στην απόφαση του Κυρίου που παγιώθηκε στη φύση μας και λέει: «Με τον ιδρώτα του προσώπου θα τρως το ψωμί». Αγωνιζόμαστε μεν, δεν τα καταφέρνουμε όμως, διότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ούτε τους ιδρώτες γι’ αυτά. Γι’ αυτό είναι μακάριος εκείνος που υπομένει αυτές τις πρόσκαιρες τιμωρίες, στις οποίες καταδικάστηκε να ζει εξαιτίας της αμαρτίας του προπάτορα. Και ακριβώς λόγω αυτών των τιμωριών χαρίστηκε ο θάνατος από τον αγαθό Θεό στους πάσχοντες, ώστε όσοι υπομένουν ευχαρίστως τις πρόσκαιρες αυτές ακούσιες τιμωρίες να αναπαυθούν, και να αναστηθούν και να δοξαστούν χάρη στον δεύτερο Αδάμ τον αναμάρτητο Ιησού Χριστό ως Θεό, ο οποίος παραδόθηκε στο θάνατο για τα παραπτώματα μας και αναστήθηκε για να δικαιωθούμε. Διότι ο Θεός με το να γίνει άνθρωπος έφερε στους ανθρώπους αυτές τις δύο μεγάλες ευεργεσίες: το ότι ένωσε τη θεία φύση με την ανθρώπινη φύση ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να γίνει θεός, και το, μετά που θα γίνει θεός ο άνθρωπος, να του εμπιστευθεί το μυστήριο της Τριάδος. Και αυτός που αξιώθηκε τόσο μεγάλες ευεργεσίες, πώς είναι δυνατόν να αμαρτάνει; Καθώς λέει και ο επιστήθιος φίλος του Χριστού Ιωάννης, ότι «δεν μπορεί να αμαρτάνει, διότι έχει γεννηθεί απ’ τον Θεό.»
 
Αμαρτία είναι τα πονηρά κινήματα και διανοήματα του νου, και όσα έργα εκτελούνται ή με τα χείλη ή με τις πράξεις. Αυτός λοιπόν που σκέπτεται άλλοτε μεν πονηρά άλλοτε δε αγαθά, και αυτός που λαλεί άλλοτε μεν πονηρά άλλοτε δε αγαθά, και αυτός που εργάζεται άλλοτε μεν πονηρά άλλοτε δε αγαθά, είναι όμοιος με αυτόν που άλλοτε εισέρχεται στο ναό του Θεού, ενώ άλλοτε στο ναό των ειδώλων. Πρέπει όμως πάντοτε και να σκέπτεται και να λαλεί και να πράττει αγαθά, διότι «οικία που χωρίζεται σε αντιμαχόμενα μέρη, δεν είναι δυνατόν να σταθεί». Είναι δε αδύνατον να κάνουμε πάντοτε αγαθές σκέψεις, από τις οποίες προέρχονται όσα λέμε και πράττουμε, αν προηγουμένως ο Χριστός δεν ενοικήσει στο νου. Αδύνατον! Γι’ αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε να διορθωθούμε. Ο ίδιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Για τον σκοπό αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου.» Και έργα του διαβόλου είναι κάθε αμαρτία, φθόνος, ψεύδος, δόλος, μίσος, έχθρα, διαμάχη, μανία, συκοφαντία, θυμός, οργή, αλαζονεία, κενοδοξία, ασπλαχνία, πλεονεξία, αρπαγή, αδικία, επιθυμία ανόητη, θυμός παράλογος, ψιθυρισμός, καταλαλιά, υπερβολικός ζήλος, φιλονικία, λοιδορίες, ειρωνείες, δοξομανίες, επιορκίες, καταφρόνηση Θεού, αναίδεια, και οτιδήποτε κακό.
 
Όσοι λοιπόν ονομαζόμενοι χριστιανοί πράττουν τα έργα του διαβόλου, επειδή γι’ αυτούς η φανέρωση του Υιού του Θεού δεν έλυσε τα έργα αυτά, ποιό το όφελος τους από το ότι ονομάζονται χριστιανοί; Και εάν λέει κάποιος ότι μερικοί τέτοιοι ερμηνεύουν τις θείες Γραφές και θεολογούν και ομιλούν για τα ορθόδοξα δόγματα, αυτό είναι μάλλον ένα είδος ασέβειας. Διότι δεν λέει η Γραφή ότι γι’ αυτό φανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να θεολογούν και να ορθοδοξούν, αλλά για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Πρέπει πρώτα να καθαριστεί η βρομιά και έπειτα να χυθεί το μύρο, ώστε να μη μιανθούν τα άγια μύρα και, αντί ευχάριστης οσμής, αποπνέουν δυσωδία. Ο Υιός του Θεού δεν φανερώθηκε για να γίνει πιστευτή ή να δοξαστεί ή να θεολογηθεί η Αγία Τριάδα και θεότητα, αλλά για να καταλύσει τα έργα του διαβόλου. Και αφού καταλυθούν αυτά για καθέναν που πιστεύει σ’ αυτόν, να εμπιστευτεί σε κάθε πιστό τα μυστήρια της θεολογίας και των Ορθοδόξων δογμάτων. Διότι όσοι δεν ελευθερώθηκαν από τα έργα του διαβόλου με τη φανέρωση του Υιού του Θεού αλλά είναι ακόμη επιρρεπείς προς ατιμία και βλασφημία του Θεού, αποκλείονται και να εισέλθουν στο ναό του Κυρίου και να ψάλλουν στον Θεό, ωσαύτως και να ερμηνεύουν, αλλά και να αναγινώσκουν τις θείες Γραφές, καθώς έχει γραφεί: «Ο Θεός είπε στον αμαρτωλό, γιατί απαγγέλλεις τις εντολές μου κι έχεις στο στόμα σου τη διαθήκη μου; συ μίσησες την παιδαγωγία και απέρριψες τους λόγους μου.»
Αυτός που δεν υπακούει στους νόμους του Θεού, μισεί την παιδεία που προέρχεται από τους λόγους του Κυρίου και φράζει τα αυτιά του, να μην ακούσει λόγο για την έσχατη ανταπόδοση των αμαρτωλών ή για το αιώνιο εκείνο πυρ ή για τις κολάσεις στον άδη κι εκείνη την αιώνια καταδίκη, από την οποία δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει αυτός που καταδικάστηκε άπαξ διά παντός. Και αυτός που δεν έχει πάντοτε, με όλη την ισχύ και δύναμη της ψυχής του, προ των οφθαλμών του τις εντολές του Θεού και δεν τις τηρεί αλλά τις καταφρονεί και προτιμά και πράττει τα αντίθετα, αυτός είναι που απορρίπτει τους λόγους Του. Και θα κάνω σαφές αυτό που λέω με ένα παράδειγμα. Όταν ο μεν Θεός προ¬στάζει και ρητώς φωνάζει «Μετανοείτε, διότι πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών», και πάλι: «Φροντίστε να μπείτε απ’ τη στενή πύλη», αυτός δε που τα ακούει αυτά, όχι μόνο δεν έχει την πρόθεση να μετανοήσει και να βιάσει τον εαυτό του να εισέλθει διά της στενής πύλης, αλλά και περνά όλες τις μέρες του μετεωριζόμενος και διασκορπίζοντας την ψυχή ή και προσθέτοντας κάθε ώρα κακά στα κακά του και επιζητώντας άνεση του σώματος και φροντίδα παραπάνω από όσο χρειάζεται – το οποίο είναι μάλλον σημάδι της πλατιάς και ευρύχωρης οδού, και όχι της στενής και τεθλιμμένης που οδηγεί στην αιώνια ζωή -, αυτός λοιπόν και ο τέτοιας λογής απορρίπτει τους λόγους του Θεού και κάνει τα δικά του θελήματα μάλλον δε εκείνα του διαβόλου. Διότι λέει: «Εάν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και με μοιχούς είχες δοσοληψίες· ενώ καθόσουν κατελάλεις εναντίον του αδελφού σου και κατά του γιου της μάνας σου έβαζες εμπόδια· νόμισες ανόητα ότι είμαι όμοιός σου· θα σε επιπλήξω και θα βάλω μπροστά στα μάτια σου τις αμαρτίες σου· κατανοήστε αυτά όσοι λησμονήσατε τον Θεό.»
 
Βλέπεις ότι ένας τέτοιας λογής άνθρωπος λησμόνησε τον Θεό; Εκείνος είναι που θυμάται τον Θεό, όποιος ελευθερώθηκε από τα έργα του διαβόλου, όχι όποιος ενώ είναι ακόμη δέσμιος στα έργα του διαβόλου περιγράφει τα θεία. Γιατί αυτός είναι άξιος για κόλαση βαρύτερη και από αυτή των αθέων, επειδή ενώ γνώρισε τον Θεό όπως διηγείται, δεν τον δοξάζει ως Θεό αλλά τον υβρίζει με το να πράττει τα έργα του διαβόλου. Αυτός είναι εχθρός τού Θεού, κι αν ακόμη νομίζει ότι είναι ακριβής δάσκαλος των δογμάτων και της ορθόδοξης θεολογίας, αν και αυτό είναι αδύνατον. Γιατί πώς είναι δυνατόν να βλέπει ορθά νους που είναι θολωμένος από μολυσμένη συνείδηση;

(Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, Αλφαβητικά κεφάλαια, έκδ. Ι. Μ. Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος, σ. 133-141) - Πεμπτουσία

Ἡ Εικονική Περιήγησις 360 μοιρῶν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ὰπό τὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστοῦ σας εἶναι πραγματικότης ! …

quwgfqyifguyqwegfe
weuhwuefhweuihfw


Πολλοί -και σίγουρα όλες- από εσάς, δεν είχατε την ευκαιρία να πάτε στο Άγιον Όρος…

Πλέον όμως, μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτό όπως αναφέρει το ιστολόγιο oloigiaolous.gr με ένα μοναδικό τρόπο, που αξιοποιεί την τεχνολογία αιχμής που σας βάζει μέσα στις Μονές καθώς και στον ιδιαίτερο τόπο φυσικού κάλλους! Πρόκειται για Εικονική Περιήγηση 360 μοιρών – στο άμεσο μέλλον θα το ακούτε συχνά αυτό – που μια ομάδα, με πολλές ώρες δουλειάς και κινηματογράφισης, την έκανε πραγματικότητα για το Ιερό Όρος της Ελλάδος.

Μεταβείτε κατευθείαν στο http://mountathos360.com/ καθώς μόνο αν το βιώσετε θα καταλάβετε…
 
Οι δημιουργοί του περιγράφουν:

«Η εταιρεία μας ξεκίνησε τα τελευταία 3 χρόνια την δημιουργία ενός μοναδικού για τα παγκόσμια δεδομένα project με θρησκευτικό αλλά και ιστορικό χαρακτήρα, της παρουσίασης δηλαδή όλων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους αλλά και αρκετών Ιερών Σκητών-Κελιών, μέσω Εικονικής Περιήγησης 360 μοιρών.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου ιστορικού ντοκουμέντου που θα παραμένει αναλλοίωτο μέσα στο χρόνο. Αυτό πραγματοποιέιται με την δημιουργία ενός ιστότοπου, του mountathos360.com, μέσα από τον οποίο θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση (χωρίς κάποια χρέωση) προς όλους τους χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να “επισκεφτούν” το Άγιον Όρος. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε όλους όσους επί παραδείγματι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή είναι άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, αλλά ακόμη και στις γυναίκες στις οποίες απαγορεύεται η είσοδος λόγω του Αβάτου, να δουν και να “επισκεφτούν” το Άγιον Όρος για πρώτη φορά στη ζωή τους.

Μέσα στον ιστότοπο υπάρχει η δυνατότητα να διαβάζει ο χρήστης ιστορικά στοιχεία για κάθε Ιερή Μονή, Ιερή Σκήτη και Ιερό Κελλί που θα περιηγείται.

Με τη χάρη του Θεού ευελπιστούμε ότι στο μέλλον η ιστοσελίδα μας θα εμπλουτιστεί με περισσότερο φωτογραφικό υλικό και ιστορικές πληροφορίες έτσι ώστε να γίνει πιο ενημερωτική για τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη.

Αξιοποιώντας την επισκεψιμότητα του ιστότοπου έχει δημιουργηθεί μία κατηγορία υποστήριξης (χωρίς καμία οικονομική ωφέλεια προς την εταιρεία μας) το ΚΑΝΕ ΑΓΑΠΗ, που θα εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, της Ιεραποστολής στην Αφρική και Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα που στηρίζουν σε καθημερινή βάση ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, να βοηθήσουν.

Παράλληλα, θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, έχουμε δημιουργήσει την ενότητα ΑΝΕΒΑΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ στην οποία ο εγγεγραμμένος χρήστης θα μπορεί να δημοσιεύει προσωπικό του φωτογραφικό υλικό (θα αναγράφεται πάντα σε ποιόν ανήκει η εκάστοτε φωτογραφία), το οποίο κατόπιν ελέγχου θα δημοσιεύεται στην κεντρική κατηγορία ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ. Κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένα σταθερά ανανεώσιμο φωτογραφικό περιεχόμενο.

Ελπίζουμε αυτή η δύσκολη, χρονοβόρα αλλά και παράλληλα γεμάτη αγάπη για το Άγιον Όρος προσπάθειά μας να σας αγγίξει»!

Όχι ἄλλο πνευματικό κάρβουνο...!

 

 
  Όταν έχεις διαβάσει ένα καράβι βιβλία και έχεις ακούσει χίλιες παλέτες ομιλίες από την εποχή της κασέτας μέχρι το mp3, καθώς δε συγχρόνως έχεις γνωρίσει και όλους τους γνωστούς γεροντάδες και λόγιους της εποχής σου, και στο τέλος δεν ξεκαθάρισες τίποτα, μια και η επαφή με τον Θεό δεν καθορίζεται από τον σταρ γέροντα σου ή τον ευφυή διανοούμενο, μα από την προσωπική σου επαφή με τον Θεό και τους συνανθρώπους σου.

Ε τότε όταν ακούς «κηρυγματικά» παραληρήματα και «κατηχητικές» νοησιαρχίες με τα ατελείωτα ενοχικά «πρέπει» και «μη» που χαμένα από την αγία διάκριση τσουβαλιάζουν και ομαδοποιούν την ιερή μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, και μάλιστα στο όνομα του Θεού. Τότε λες στοπ, ευχαριστώ δεν θα πάρω άλλο πνευματικό κάρβουνο, ζητώ την ελευθερία και το φως του Χριστού και όχι την διαολολαγνεία, προφητολαγνεία και εσχατολαγνεία, που μαυρίζουν και απειλούν τις ψυχές των ανθρώπων που το μόνο που ζητάνε κουρασμένες και απελπισμένες είναι ἡ ἀγάπη, τὸ φῶς και η παρηγοριά του Χριστού μας.

Μου έλεγε μια νεαρή κοπέλα. Εγώ πάτερ μεγάλωσα σε ένα καταθλιπτικό σπίτι. Όλα ήταν μαύρα εκεί μέσα, όλα αρνητικά και μίζερα, χωρίς φως και ζωή. Είχα ανάγκη να αναπνεύσω και πήγα σε μια παρέα χριστιανών με την ελπίδα ότι εκεί θα έβρισκα το οξυγόνο που μου έλειπε. Μα και εκεί, γρήγορα κατάλαβα ότι κυριαρχούσε ο φόβος, η μελαγχολία, η ενοχή, τα πρόσωπα τα καταθλιπτικά και μίζερα γεμάτα απειλή. Πιο πολύ μιλούσαμε για το διάβολο και λιγότερο για τον Χριστό, περισσότερο για την κόλαση και καθόλου για την ζωή. Ευτυχώς αργότερα συνάντησα τον Γέροντα Πορφύριο και άνθισε η καρδιά μου. Κατάλαβα ότι ο Χριστός είναι φως και χαρά.
 
Γι αυτό και εγώ σήμερα το πρωί δεν διάβασα κανένα βιβλίο, άνοιξα το παράθυρο είδα την χαραυγή, μύρισα το βρεγμένο χώμα, καλημέρισα την Σύντια(δεν είναι φωτομοντέλο σκύλος είναι) και χάθηκα μες στην ευχή του Ιησού……

π ΛΙΒΥΟΣ
 

Σχολικά βιβλία ποὺ ὑμνοῦν τὸν Κεμάλ καὶ ἀρνητές ὑπουργοί …

  20151221_084610
304311_259505467416264_1215198246_n[2]
Σχολικά βιβλία ποὺ ὑμνοῦν τὸν Κεμάλ καὶ ἀρνητές ὑπουργοί …
 
Ἀναρτήθη: 27 Δεκεμβρίου 2015 08:28 AM PST

Θ. Μαλκίδης
Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη τῶν Γενοκτονιῶν

Είναι ομολογουμένως εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με το αποκαλούμενο “πολιτικό”, “ακαδημαϊκό”, “πνευματικό” προσωπικό στην Ελλάδα και ειδικότερα σε ότι έχει σχέση με τη στάση του έναντι της Γενοκτονίας που υπέστη ο Ελληνικός λαός στον Πόντο, στην Μικρά Ασία, στη Θράκη.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τα εξής: (!) Η πρόταση από τον Βενιζέλο για Νόμπελ Ειρήνης στον σφαγέα των Ελλήνων, η παραχώρηση από τον Μεταξά του ψεύτικου σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, ο οδυρμός του δικτάτορα για το θάνατό του και οι συναντήσεις της Χούντας στο όνομα του Κεμάλ. Επιπλέον, οι τιμές στο μαυσωλείο του από τους Κωνσταντίνο και Κώστα Καραμανλή καθώς και από τον Γιώργο Παπανδρέου, η επίσημη παρουσία στα εγκαίνια του ψεύτικου σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, η άρνηση δια του Υπουργού Παιδείας της Γενοκτονίας, οι αναφορές για δημιουργία ιστορικής και όχι εθνικής ταυτότητας (!), η θέση ότι τα ελληνικά σχολικά βιβλία της ιστορίας είναι πολύ “εθνικά”, Οτι η προσφυγιά του 1922 έγινε γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα στην ανθρώπινη ιστορία (!).

Η λατρεία των ψευτοκαθηγητών, ψευτοπολιτικών και ψευτοδιανοούμενων για τον Μουσταφά Κεμάλ, το βασικό υπεύθυνο του μαζικού εγκλήματος εναντίων των Ελλήνων και Ελληνίδων ξεπερνά κάθε φαντασία. Αφού κατέθεσαν στεφάνια στο μαυσωλείο του δασκάλου του Χίτλερ- αυτά γράφουν για το Κεμάλ κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ – αφού τον ύμνησαν και τον λάτρεψαν, αφού αρνήθηκαν τη Γενοκτονία, κατέληξαν να υποστηρίζουν στα σχολικά βιβλία το συνωστισμό, να γράφουν για τον “δημιουργό της σύγχρονης Τουρκίας »και να βγάζουν εκτός ύλης τη Γενοκτονία που διέπραξε.

20151221_084610

Πέρα από το γεγονός της ύπαρξης των σημερινών σχολικών βιβλίων που αποτελούν οδηγούς μαγειρικής, οχήματα καταστροφής κάθε αξίας και αρχής που οικοδόμησε την παράδοσή μας και την πορεία μας ως δημοκρατικό και αντιστασιακό έθνος, τα συγκεκριμένα έντυπα εξελίσσονται σε μέσο εξύμνησης ότι πιο φασιστικού γέννησε ο χώρος της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Θράκης, του Κουρδιστάν, της Αρμενίας. Αποσιωπούνται ιστορικά γεγονότα που άλλαξαν τη διαδρομή του Ελληνικού λαού και διακόπτοντας την πορεία αιώνων, βγάζουν εκτός ύλης την ανάλυση της Γενοκτονίας που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.000.000 προγόνους μας και προβάλλουν τον Μουσταφά Κεμάλ με τρόπο απαράδεκτο για παιδιά, έφηβους και νέους και βεβαίως δολοφονημένους αδελφούς μας.

Για τις πράξεις αυτές που αποτελούν ύβρι για ζώντες και κεκοιμημένους, οι υπεύθυνοι οφείλουν και υποχρεούνται να ζητήσουν συγνώμη για να εξιλεωθούν. Όπως έπραξαν πολλοί σοβαροί, δημοκράτες και αληθινοί αγωνιστές, συναθλητές μας πλέον, στην προσπάθεια αναγνώρισης. Αυτούς τους έχουμε μαζί μας, οι αρνητές και οι υμνητές ας πορευτούν με το φασισμό του Μουσταφά Κεμάλ, του δασκάλου του Χίτλερ.

304311_259505467416264_1215198246_n[2]
Πηγή: