Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Προσευχὴ διὰ τοὺς λαοὺς τῆς γῆς


Κύριε,ἀξίωσε όλους τους λαούς της γης να γνωρίσουν 
ποια  θαυμαστή ζωή χαρίζεις σε όσους πιστεύουν σε Σένα. Σέ ικετεύω,φιλεύσπλαχνε Κύριε,αξίωσε όλους τους 
ανθρώπους  από τον Αδάμ μέχρι της συντέλειας των αιώνων,
να Σέ γνωρίσουν,να μάθουν ότι είσαι ελεήμων καί επιεικής.Είθε όλοι οί λαοί να                          χαρούν την ειρήνη Σου καί είθε όλοι να δουν το φως του Προσώπου Σου.

Το βλέμμα Σου, ίλαρό καί πράο. Ελκύει την ψυχή μου.'Οταν ή ψυχή πληρωθεί    από την θεία αγάπη καί ενώ ζει μια άμετρη χαρά,θλίβεται καί προσεύχεται με             δάκρυα για ολόκληρο τον κόσμο,ώστε όλοι οί άνθρωποι να μπορέσουν να                                                                                    γνωρίσουν τον Κύριο καί Ουράνιο Πατέ­ρα τους.

Δεν γνωρίζει ανάπαυση,αλλά ούτε καί την επιθυμεί, όσο δεν βρίσκονται ακόμα όλοι μέσα στη χαρά της αγάπης 
του Κυρίου. Κύριε, αφού αξίωσες εμένα τον αμαρτωλόν να Σέ γνωρίσω δια του Αγίου Πνεύματος                                                                                                                  

Σέ ικετεύω,δώσε να Σέ γνωρίσουν καί όλοι οι λαοί της γης.
Ώ, λαοί όλης της γης, πέφτω στα γόνατα μπροστά σας καί σας                                                                                        ικετεύω με δάκρυα:Ελάτε στον Χριστό. Γνωρίζω την αγάπη Του για σας.Τη γνωρίζω καλά γι' αυτό καί την φωνάζω σε                                                                                                             &nbs p;  ολόκληρη τη γη. Πώς θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για κάτι πού δεν γνωρίζει;

"Αγιος Σιλουανός ό Άθωνίτης