Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Μακαρίζω τα χέρια, το στόμα, τα μάτια, τους ώμους σου....

Μακαρίζω τα χέρια, το στόμα, τα μάτια, τους ώμους σου....


Άγίου Ἐπιφάνίου Κύπρου
 
«Μακαρίζω, Ιωσήφ, τα χέρια σου, με τα οποία υπούργησες και ψηλάφησες το σώμα του Χριστού.

Μακαρίζω το στόμα σου, το οποίο πλησίασε το στόμα του Χριστού.

Μακαρίζω τα μάτια σου, που είδαν τους οφθαλμούς του Χριστού.

Μακαρίζω τους ώμους σου, που βάστασαν «τον πάντας βαστάζοντα».

Μακαρίζω τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, που έγιναν Χερουβείμ και εξαπτέρυγα και με σινδόνα κάλυψαν και τίμησαν τον Μονογενή Υιό του Θεού».
Άγιος Επιφάνιος Κύπρου