Λογισμοί

Όταν ἀρχίσεις σιγά-σιγά νὰ μὴν δέχεσαι λογισμούς καὶ νὰ τοὺς διώχνεις ὂλους,
τότε άρχίζεις νὰ ἀποξενώνεσαι ἀπό τὴν ὒλη, τὴν ὀποία ἒχεις μόνον διὰ ἐξυπηρέτησιν.
Ἐὰν κάνεις τὴν ὒλη σκοπόν τῆς ζωῆς σου, ἀπέτυχες.

Καλύτερα νὰ σὲ παίρνει ὀ ὒπνος στὴν ἐκκλησία, παρὰ νὰ μὴν πηγαίνεις καθόλου.
Ἠ Ἐκκλησία εἶναι κιβωτός.

απ'το βιβλίο "Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση",

εκδ. Άγ. Όρος 2011

_________________

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με !