Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Τὸ κυβερνητικὸ χτύπημα στὴν ἀριστεῖα εἶναι τὸ προπέτασμα
Τὸ κυβερνητικὸ χτύπημα στὴν ἀριστεῖα εἶναι τὸ προπέτασμα

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἀνάγνωση ποὺ ἔκανε ἡ ἀντιπολίτευση στὸ σχέδιο τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος Γαβρόγλου -δὲν ἔχει ὑπογράφεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας οὔτε ἔχει τύχει ἐπεξεργασίας ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας - εἶναι τοὐλάχιστον ἐπιπόλαια. Τὸ χτύπημα στὴν ἀριστεῖα διὰ τῆς κατάργησης τῆς ἀπόδοσης τῆς σημαίας στοὺς καλύτερους μαθητὲς καὶ μαθήτριες τῶν δημοτικῶν μᾶς σχολείων εἶναι τὸ προφανές. Χρόνια τώρα ὁ ΣΥΡΙΖΑ μετέχει σὲ παντὸς εἴδους συνωμοσίες ποὺ ἔχουν ὡς στόχο νὰ ἐπιβληθεῖ στὴ χώρα ἡ δικτατορία τῶν μετρίων. Δὲν εἶναι καινούργιο αὐτό, ἔστω καὶ ἂν ἐκδηλώνεται κατὰ τρόπο ἀντιδημοκρατικό, ἀποκρουστικὸ καὶ ἰσοπεδωτικό.

Ἡ οὐσία τῆς ἀπόφασης ὅμως εἶναι ἄλλη καὶ αὐτὴ μετὰ λύπης διαπιστώνουμε ὅτι δὲν ἀναδείχθηκε. Ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ διατάγματος προκύπτουν δύο στοιχεῖα σημαντικότερα καὶ αὐτῆς τῆς ἀριστείας. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ὕπουλη τακτικὴ τῆς Ἀριστερὰς νὰ ὑποβαθμίσει τὴ σημαία ὡς σύμβολο. Τὶ ἀξία ἔχει ἕνα σύμβολο τὸ ὁποῖο βγαίνει στή... λοταρία γιὰ νὰ τὸ φέρει κανεὶς σὲ μιὰ παρέλαση; Ἡ κλήρωση, κατὰ τὴ γνώμη μᾶς, δὲν ἔχει μόνο στόχο τοὺς ἀρίστους. Στόχο ἔχει κυρίως τὴ σημαία ὡς ἐθνικὸ σύμβολο τὴν ὁποία μπορεῖ νὰ φέρει ὁ οἱοσδήποτε. Ὁ τελευταῖος. Αὐτὸς ποὺ πρωταγωνιστεῖ σὲ ἀσχήμιες χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ ἀποφοιτήσει μὲ διαγωγὴ κοσμιωτάτη (καταργήθηκε καὶ αὐτὸ), ἐκεῖνος ποὺ παραδίδει λευκὴ κόλα, ὁ τεμπέλης. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν παύει ἡ σημαία νὰ ἀποτελεῖ σύμβολο ἡγεσίας ταυτισμένο μὲ τὴν πορεία τοῦ ἔθνους. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο καὶ βασικὸ χτύπημα τοῦ ὕπουλου κ. Γαβρόγλου, τὸ ὁποῖο ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση δυστυχῶς δὲν ἀνέδειξε.

Τὸ δεύτερο χτύπημα, ποὺ ἐπίσης δὲν σχολιάστηκε, εἶναι ἡ ἀπαγόρευση τῶν σημαιοφόρων καὶ τῶν παραστατῶν νὰ παρίστανται στὶς ἐπίσημες δοξολογίες ἑορτασμοῦ τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη μεγάλη πρόβα ὑποβάθμισης τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀπόπειρας διαχωρισμοῦ ἀπὸ τὸ κράτος. Ἐὰν ἀπαγορεύεται σήμερα στοὺς σημαιοφόρους τῶν σχολείων νὰ παρίστανται στὶς δοξολογίες, γιατὶ αὔριο νὰ μὴν ἀπαγορευθεῖ στὴν Ἐκκλησία νὰ παρίσταται καὶ νὰ εὐλογεῖ ὁρκωμοσίες ὅπως τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν περιφερειαρχῶν; Ὁ ὑπουργὸς ποὺ νομοθέτησε μὲ διάταγμα τὴν ἀπόφαση αὐτὴ δὲν ἔχει ἁπλῶς ὡς στόχο τὴν ἀριστεῖα ἀλλὰ τὴν ἀποβολὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὶς τελετὲς στὶς ὁποῖες ἐπεβλήθη νὰ εἶναι παροῦσα λόγῳ τῆς παράδοσὴς μᾶς καὶ ὄχι λόγῳ τῆς θρησκείας.

Οἱ σημαῖες μπαίνουν στὶς ἐκκλησιὲς στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους, γιατὶ κάτι ἀντίστοιχο συνέβη μὲ λάβαρα, σύμβολα στὶς Ἐπαναστάσεις μᾶς καὶ στὶς ἐξεγέρσεις ἔναντι τῶν κατακτητῶν. Ὅσοι δὲν ἀντέχουν νὰ βλέπουν τὴ σημαία στὶς ἐκκλησίες ἢ τὴν Ἐκκλησία στὶς ἐπίσημες ὁρκωμοσίες δημοσίων Ἀρχῶν ἔχουν στὸ μυαλὸ τοὺς ἄλλη πατρίδα καὶ ἄλλο ἔθνος, γιὰ νὰ μὴν ποῦμε ὅτι εἶναι ἐντελῶς ἀπάτριδες. «Ἑστία» δὲν θὰ καθίσει μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια νὰ παρακολουθεῖ αὐτὴ τὴ λαίλαπα ποὺ ἀποτελεῖ τὰ προεόρτια τοῦ χωρισμοῦ κράτους - Ἐκκλησίας. Θὰ ἀντιδράσει στὸν σωστὸ χρόνο καὶ θὰ κάνει τὴν κυβέρνηση νὰ πονέσει καὶ νὰ μετανιώσει πολὺ γι' αὐτὴ τὴν ἐπιλογή.

*Τὸ ἄρθρο δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα «Ἑστία» - dimokratianews 06.08.2017