Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Ἐὰν δὲν 'βρεις τὸν Χριστὸ σὲ αὐτὴν τὴν ζωή, δὲν θὰ Τὸν βρεῖς οὔτε στὴν ἄλλη


                                  Ἅγιος Σεραφείμ τῆς Πλατίνης

 Προσπαθοῦμε κάθε στιγμὴ γιὰ τὸ μέλλον μᾶς. Ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ ζήσουμε. Χτίζουμε σπίτια, ἐργαζόμαστε, ἀποθηκεύουμε πράγματα, μεριμνοῦμε τόσο προσεκτικὰ γιὰ τὸ μέλλον μᾶς. Μιλοῦμε γιὰ τὸν Θεὸ καὶ Τὸν θέλουμε Ἀρωγὸ γιὰ τὸ μέλλον μᾶς. Θέλουμε ἕναν Θεὸ ποὺ θὰ γεμίσει τὶς τσέπες μᾶς, τὶς ἀποθῆκες τροφίμων τοῦ σπιτιοῦ μᾶς, ποὺ θὰ ἐξασφαλίσει τὸ αὔριο τῶν παιδιῶν μᾶς. Καὶ ὅλο ζητᾶμε. Καὶ δὲν χαιρόμαστε τὴν στιγμὴ ποὺ ζοῦμε ποὺ περνᾶ στὸ παρελθὸν μᾶς. Φθάνει πιὰ τόσα θελήματα. Φθάνει πιὰ τόση κρίση καὶ ἄγχος.

Ὅποιος θέλει μπορεῖ νὰ ζήσει τὸ τώρα, τὸ σήμερα, τὸν Ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ νὰ χαρεῖ, νὰ εἰρηνεύσει καὶ νὰ μὴν ἀνησυχεῖ γιὰ τὸ αὔριο. Νὰ ἐργάζεται πιὸ ἤρεμα, νὰ ζεῖ πιὸ ὄμορφα καὶ εἰρηνικά. Νὰ ψάχνει γιὰ δουλειὰ μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ μὲ χαρά. Ἡ ζωὴ εἶναι πολὺ μικρὴ γιὰ νὰ μὴν τὴν χαίρεσαι καὶ νὰ μὴν ποθεὶς νὰ τὴν ζήσεις. Καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι Ζωή, Χαρά, Ἐλπίδα ποὺ ἀπὸ αὐτὴ τὴν στιγμὴ ποὺ σοῦ μιλάω μπορεῖς νὰ γευτεῖς. Ἀρκεῖ νὰ ζήσεις Μυστηριακὴ ζωή, μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Τοῦ. Ἀρκεῖ νὰ προσευχηθεὶς περισσότερο ἀπὸ ὅτι σκέφτεσαι, λογαριάζεις καὶ ἀγωνιᾶς καὶ μιλᾶς καὶ γράφεις. Ζῆσε τὸν Χριστὸ περισσότερο ἀπὸ τὶς ἀνάγκες σοῦ!
Δὲν χρειάζονται τύποι καὶ κανόνες καὶ πιέσεις καὶ στερήσεις. Χρειάζεται ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ἀγάπη γιὰ τὸν ἑαυτὸ σοῦ καὶ πόθο ὁ Χριστὸς νὰ σὲ ἐλευθερώσει ἀπὸ τὰ πάθη σοῦ καὶ τοὺς λογισμοὺς τούς.Τὴν Ἐλευθερία σοῦ θέλεις, πὼς μπορεῖς νὰ μὴν τὴν ἀναζητᾶς ἢ νὰ ἀγωνίζεσαι κατσουφιασμένος;Γονάτισε τώρα! Καὶ σταμάτα τὸν κόσμο νὰ τρέχει γύρω σοῦ καὶ ἐσὺ μαζὶ τοῦ!Ζῆσε ἔξω ἀπὸ τὴν τυπολατρία καὶ τὰ κοινωνικὰ πρότυπα. Ζῆσε μὲ τὴν ψυχὴ σοῦ τὸν Χριστὸ ποὺ σὲ ἀναπαύει καὶ Τὸν γνωρίζει. Ζῆσε ἀκατάπαυστα τὸ Γλυκὸ Τοῦ Ὄνομα στὰ χείλη καὶ στὴν καρδιὰ σοῦ, ὅτι κάνεις. Μάθε νὰ ζεῖς σὰν αἰώνιος ποὺ εἶσαι, μὲ τὴν συνείδησὴ σοῦ ταπεινὴ καὶ καθαρή.Πήγαινε ὅσες φορὲς χρειαστεῖ στὸν πνευματικὸ σοῦ. Καὶ ζῆσε τὴν στιγμὴ σὰν νὰ ἦταν ἡ τελευταία σοῦ.Πὲς καλημέρα, σὲ ἀγαπῶ, σὲ συγχωρῶ, συγχώραμε καὶ χαῖρε... Ἐργάσου μὲ Χαρά.Τόλμησε ἀκόμη καὶ ἐσὺ ποὺ λὲς τόσα στοὺς ἄλλους καὶ δὲν τὸ πράττεις.

Πράξη θέλει ἡ ζωή, εἶναι πρόβα Ζωῆς αὐτὴ ἡ στιγμή, γιὰ σένα καὶ ὄχι μόνο γιὰ τοὺς ἄλλους! Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι μελλοντικὰ σχέδια καὶ ὄνειρα ἀπλησίαστα. Ἡ ζωὴ εἶναι ὀνειρικὲς στιγμὲς κοντὰ στὸν Θεό, μὲ δάκρυα μετανοίας καὶ δευτερόλεπτα μελλοντικὰ Αἰώνια! Ἂν μάθεις νὰ ζεῖς, τότε θὰ μάθουν καὶ οἱ ἄλλοι ἀπὸ ἐσένα, ἀπὸ τὶς πράξεις σοῦ, ἀπὸ τὸ χαμόγελὸ σοῦ καὶ τὴν σιωπὴ σοῦ! Ὁ Κύριος γνωρίζεται μὲ τὴν προσευχή, τὴν μετάνοια καὶ τὶς πράξεις! Τόλμησε!  Μόλις πέρασαν κάποια λεπτὰ πολύτιμα γιὰ ἐσένα καὶ γιὰ ἐμένα.

Πηγὴ: agiameteora.net