Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Ἱκέτευε ἀπαύστως πανάχραντε Ἁγνή 


                                        
Ἱκέτευε ἀπαύστως πανάχραντε Ἁγνή 

Ἱκέτευε ἀπαύστως πανάχραντε Ἁγνή, 
ὃν σαρκὶ ἐκύησας, Υἱόν σου καὶ Θεόν, 
ἐκ πολυτρόπων παγίδων τοῦ διαβόλου, 
καὶ ἐκ παντοίων πειρασμῶν ἐπερχομένων, 
πάντας λυτρωθῆναι τοὺς δούλους σου.