Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ!!!

ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ!!!

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ!!! 

Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2015 ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – MEMORANDUM καὶ ἡ ἐπιβαλλόμενη ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΘΡΗΣΚΕΙΑ καὶ ἘΚΚΛΗΣΙΑ, ἀπὸ 2016 ἕως 2020, καὶ ἕως σήμερα ἔχουν ἤδη ἐφαρμοστεῖ ἢ εἶναι τώρα σὲ ἐξέλιξη στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία τὰ παρακάτω ἄρθρα τοῦ.

Σὲ πορεία ἐφαρμογῆς εἶναι καὶ ὅσα δὲν βρίσκονται σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο, καὶ μπορεῖτε νὰ τὰ ξαναδεῖτε ἐδῶ:  http://apokalypsisnow.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html  

(ΣΟΚ ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ !                            Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ).

Βρῆκαν -γιὰ νὰ μὴν πῶ ἐφεῦραν- τρόπο μέσω μιᾶς ψεύτικης καὶ σκηνοθετημένης οἰκονομικῆς ἐξάρτησης νὰ ἐφαρμόσουν τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια τούς. Μέσω ἑνὸς σκηνοθετημένου ψέματος ποὺ τὸ πιστέψατε ὅτι εἶναι ἀλήθεια ἀπὸ τὰ παπαγαλάκια τοὺς μᾶς καταστρέφουν. Ἐδῶ παραδέχτηκαν τὰ μαγειρέματα τοῦ χρέους, κι ὅμως κανεὶς σᾶς δὲν ἀντέδρασε σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα…  Ἀρκεῖστε σὲ κάποιους μητροπολίτες ποὺ δῆθεν φωνάζουν ἐναντίον, καὶ δὲν βλέπετε ὅτι βλέπετε ὅτι κι αὐτοὶ εἶναι στὸ κόλπο! γιατὶ ἂν δὲν ἦταν θὰ σᾶς ἔλεγαν τὰ δικαιώματά σᾶς βάση τῶν Νόμων (δὲς παρακάτω βίντεο).
Ξεκίνησαν μὲ παρεμβάσεις στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἀκολούθησε ἀλλοίωση τῆς ἱστορίας, ἄρχισαν νὰ ἐξαφανίζουν τὰ Ἀρχαία ἑλληνικά, καὶ μίλησαν γιὰ δῆθεν «ἐκσυγχρονισμὸ» τῆς γλώσσας. Καταργοῦν τὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸν ἐκκλησιασμό.

Πρόβλημα λένε στὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις οἱ παρελάσεις, τώρα σημαία καὶ ἀπόφαση νὰ μὴν γίνεται ἔπαρση καὶ ὑποστολὴ τῆς στὰ σχολεῖα. Ὁρισμὸς σημαιοφόρων μὲ κλήρωση καὶ ὄχι μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἀρίστων μαθητῶνΚαὶ τώραπαίρνει σειρὰ κατάργηση τῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα καὶ ἐκκλησιασμὸς τῶν μαθητῶν.

Μὲ σχέδιο Προεδρικοῦ διατάγματος τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, ποὺ κατατέθηκε στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας , προβλέπεται παντελὴς κατάργηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ στὰ δημοτικὰ σχολεῖα ποὺ μέχρι σήμερα εἶναι προαιρετικός.
Ἐδῶ τὰ ἄρθρα ποὺ ἔχουν ἐφαρμοστεῖ ἤδη καὶ ποὺ τώρα εἶναι σὲ φανερὴ ἐξέλιξη :

Α. MEMORANDUM Διασφαλιστικά Ταμεῖα σὲ Ἑλλάδα, Κύπρο καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
Ἄρθρο 1Ἑνοποίηση Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων σὲ Ἑλλάδα σὲ δύο, ἕως 18.9.2019, στά ἑξῆς:
1.    Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Προνοιακῶν-Ὑγειονομικῶν Χορηγήσεων
2.    Ἵδρυμα Γεωργικῆς καὶ Ἐργατικῆς Ἀσφάλισης
Ἄρθρο 2: Ἑνοποίηση Συνταξιοδοτικῶν Ἀποδοχῶν σὲ 560γιὰ τὰ δύο (2) Ταμεῖα ἕως 30.9.2017 καί 365έως30.9.2020

MΕMΟRANDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ στὴν Παιδεία

Ἄρθρο 1Πολυπολιτισμικὴ Παιδεία σὲ ὅλα τὰ Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Χώρας, ἀπὸ 11.9.2016.
Ἄρθρο 2: Κατάργηση Θρησκευτικῶν Ἑορτῶν καὶ Ἐθνικῶν σὲ ὅλα τὰ ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, ἀπὸ 11.9.2017.

Aρθρο 3: Κατάργηση Ἐκκλησιασμοῦ μαθητῶν, ἀπὸ 11.11.2016.

Ἄρθρο 5: Εἰσαγωγὴ στὴν Ἐκπαιδευτικὴ Βαθμίδα τοῦ Δημοτικοῦ τοῦ μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως ἀπὸ 11.9.2016 καί παροχὴ δωρεὰν προφυλακτικῶν σὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς ἀπὸ ἐκπαιδευτικὴ βαθμίδα τοῦ Δημοτικοῦ, από11.10.2016.

Ἄρθρο 6: Κατάργηση μαθήματος Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, κατάργηση γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, εἰσαγωγὴ μαθήματος Εὐρωπαϊκῆς Ἀναγεννήσεως μὲ κυρίαρχο ζήτημα τὴν Γαλλικὴ καὶ Ἰταλικὴ Ἐπανάσταση τοῦ Γαριβάλδη τοῦ 1843. Ἐφαρμογή Μεταρρυθμίσεως ἀπὸ 11.12.2018.

Ἄρθρο 8: Κατάργηση Ἐθνικῶν Ἑορτῶν καὶ Παρελάσεων, ἀπὸ 16.10.2016.

Ἄρθρο 10: Κατάργηση Θεολογικῶν Σχολῶν σὲ Πανεπιστήμιο ἀπὸ 16.10.2016. Μετατροπὴ σὲ Θρησκειολογικὲς Σχολὲς τοῦ Τμήματος τῶν Φιλοσοφικῶν Σχολῶν. Κατάργηση μαθήματος Θρησκευτικῶν σὲ ὅλες τὶς Ἐκπαιδευτικὲς Βαθμίδες, ἀπὸ 11.9.2016, καί εἰσαγωγὴ μαθήματος Θρησκειολογίας ἀπὸ 12.9.2016.

MΕMΟRANDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ στὴν Ἐκκλησία
2 Β: Ἀφαίρεση γενείων καὶ μαλλιῶν ἀπὸ κληρικούς, ἀπὸ 1.5.2017.
8 Γ: Κατάργηση ἈΒΑΤΩΝ σὲ ὅλες τὶς Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες, ἀπὸ 17.4.2017.
11 Α: Ἀποδοχή ὡς πρώτου ρόλου στὴν χριστιανικὴ ἐκκλησία τοῦ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ἀπὸ 15.8.2017.

MΕMΟRAMDUM – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ σὲ Διοικητικὴ Μεταρρύθμιση

Ἄρθρο 3: Νομιμοποίηση ὅλων τῶν μεταναστῶν σὲ ὅλα τὰ κράτη εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, ἄνευ ὅρων, από19.11.2016.
Ἄρθρο 4:
4 Α: Ἀποδοχὴ ὁμοφυλοφιλικῆς δραστηριότητας – νὰ παρελαύνουν ἐλευθέρως καὶ τακτικῶς, σὲ ὅλες τὶς ὀδοὺς τῶν πόλεων τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, ἀπὸ 16.8.2016.
4 Β: Ἀποδοχή ὁμοφυλοφιλικῶν γάμων καὶ διενφιλικῶν γάμων καὶ ὑιοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλους, ἀπὸ 16.5.2016.
6 Β: Νομιμοποίηση ὁμοφυλοφιλίας καὶ στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα – διδασκαλία γιὰ ὁμοφυλοφιλία στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, ἀπὸ 20.9.2016.
8 Γ: Ἀποδοχή καύσεως τῶν νεκρῶν, ἀπὸ 1.5.2016.

*********************************
Ἀπό μελέτη ποὺ ἔκανε ἡ ἱστοσελίδα «Πενταπόσταγμα» (pentapostagma.gr) διαβάζουμε τὰ ἑξῆς:
«Σύμφωνα πάντως μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ θεσπίστηκαν μὲ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα τῆς περασμένης ἑβδομάδας, καταργοῦνται μιὰ σειρὰ ἀπὸ θεσμικὲς ἐκδηλώσεις τῶν δημοτικῶν σχολείων. Συγκεκριμένα:

Καταργεῖται ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας στὰ σχολεῖα ποὺ γινόταν κάθε πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, συνοδεία τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ ἑορτές. Μὲ τὸ νέο Π.Δ. Προβλέπεται ἁπλῶς πὼς “ Ἡ σημαία παραμένει ανηρτημένη στὸν ιστό τοῦ σχολείου, όπως προβλέπεται σέ όλες τὶς δημόσιες υπηρεσίες”. Ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας παράλληλα μὲ τὴν ὠδὴ τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου ἀπὸ τοὺς μαθητὲς δὲν περιλαμβάνονται πλέον στὸ πρόγραμμα τῶν δημοτικῶν σχολείων. Στὰ δημοτικὰ σχολεῖα θὰ ἀκολουθεῖται τὸ τελετουργικὸ τῆς ἔπαρσης ποὺ τηρεῖται γιὰ τὰ δημόσια κτίρια τῆς χώρας, καὶ ὄχι τὸ ἕως τώρα τελετουργικὸ βάσει τοῦ ὁποίου τὰ παιδιὰ τραγουδοῦσαν τὸν ἐθνικὸ ὕμνο μὲ τὸ βλέμμα στὴ γαλανόλευκη.

 Παραμένει ἡ πρωινὴ προσευχή, ἀλλὰ μόνο στὴ καλοκαιρία: Στὸ νέο Π.Δ. προβλέπεται πὼς «πρὶν από τὴν έναρξη τῶν μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή τῶν μαθητών καὶ τοῦ διδακτικού προσωπικού στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου μὲ ευθύνη τῶν εκπαιδευτικών ποὺ εφημερεύουν». Τὸ παλαιότερο Π.Δ. προέβλεπε: «Πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων πραγματοποιεῖται κοινὴ προσευχὴ τῶν μαθητῶν καὶ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ στὸ προαύλιο τοῦ σχολείου μὲ εὐθύνη τῶν ἐκπ/κῶν ποὺ ἐφημερεύουν. Σὲ περίπτωση δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν ἡ προσευχὴ πραγματοποιεῖται στὴν αἴθουσα κάθε τάξης. Oι ἐκπαιδευτικοὶ συμμετέχουν ὑποχρεωτικὰ στὴν πρωινὴ κοινὴ προσευχὴ καὶ στὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ ἐπιβλέπουν τὸ τμῆμα τοῦ».»

*******************
 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΑ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΩΣΟΥΝ; ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;
 
ΑΥΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.
 
ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΕΚΕΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ; ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΑΥΤΟ;
 
…ΜΑ ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ !
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΚΡΥΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΜΑΣ;
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ;
ΠΟΤΕ ΘΑ ΝΟΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;
 
****************
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΠΙ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ…
 
ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΩΣ ΔΟΥΛΟΙ ΥΠΟΜΕΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΟΣ !

1 σχόλιο: Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση