Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Μὴν ἀναβάλλεις τὴν μετάνοια διὰ αὔριο ...

 
Νὰ δοκιμάσουμε νὰ γίνουμε ἕνα μὲ τὸν Χριστόν. Ἀρχίζοντας σήμερα, ἀρχίζοντας τώρα. Τώρα νὰ βάλουμε μιὰ ἀρχὴ γιὰ τὴ σωτηρία μᾶς, νὰ πάρουμε τὴν ἀπόφαση: «Κύριε ἐγὼ ἁμάρτησα μέχρι τώρα. Εἶπα ψέματα, ἔκανα κακὸ στοὺς ἄλλους, κατέκρινα, ὑπερηφανεύθηκα, πόρνεψα- τώρα Χριστὲ βοήθησὲ μὲ νὰ κάνω μία νέα ἀρχή. Πιστεύω σὲ ἐσένα καὶ ὅτι μὲ θέλεις κοντὰ Σοῦ» Γιατὶ Χριστὸς λέει: «Κάνε σήμερα τὸ πρῶτο βῆμα πρὸς Ἐμένα! «Καὶ διάβολος λέει: «Κάνε τό, κάνε τὸ ἀλλὰ ὄχι σήμερα! Μετανόησε, μετανόησε ἀλλὰ ὄχι σήμερα! Αὔριο!

Κάποιος ἔλεγε ὅτι τὰ πρῶτα ἑκατὸ χρόνια εἶναι δύσκολα. Δὲ θὰ ζήσουμε αἰώνια σ' αὐτὸν τὸν κόσμο. Ἁγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ἔλεγε : «Μὴν ἀναβάλλεις τὴ μετάνοια γιὰ αὔριο! Αὐτὸ τὸ αὔριο δὲν ἔχει τελειωμὸ».Μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς θὰ ὑπάρξει ἀκόμη ἕνα αὔριο, αὔριο, αὔριο καὶ ἴσως χιλιάδες αὔριο νὰ ἔχεις, ἀλλὰ ἴσως νὰ μὴν τὰ πιάσεις. Ἀλλὰ τὰ αὔριο δὲν τελειώνουν καὶ ἐσὺ ἴσως αὔριο νὰ πεθάνεις ἀμετανόητος.          Νὰ ἀφήσουμε τὸ αὔριο στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς γνωρίζουμε     τὶ πρέπει νὰ κάνουμε σήμερα, ἐδῶ καὶ τώρα.

Ἁγίου Γρηγόριος Διάλογος, πάπας Ρώμης ἔλεγε:
«Ἐκεῖνος ποὺ ὑποσχέθηκε τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, δὲν ὑποσχέθηκε σ' ἐκεῖνον ποὺ ἁμαρτάνει ὅτι θὰ ζεῖ μέχρι τὴν ἑπόμενη μέρα». Ὁ Χριστὸς δὲν μᾶς εἶπε ∙ «Θὰ ζήσετε μέχρι ἀντιμεθαύριο, ἐξομολογηθῆτε σήμερα ἢ αὔριο».

Θυμηθῆτε τὸν Ἅγίον Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον ∙ Μετανοεῖτε ὅτι ἤγγικεν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ ἂν ἐμεῖς μείνουμε μακριὰ ἀπὸ τὴν μετάνοια, ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει ∙ «Δὲν πρέπει ν' ἀναβάλουμεν τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ διορθωθοῦμε, ἐπειδὴ τίποτα δὲν εἶναι σίγουρο διὰ ἐμᾶς». Ὅποιος ζεῖ σκεπτόμενος ὅτι ἴσως τὴν ἄλλη ἡμέρα θὰ πεθάνει, ἐκμεταλλεύεται στὸ μέγιστο βαθμὸ τὰ τάλαντα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Νὰ μὴν πεθάνουμε μὲ τὰ τάλαντα στὴν τσέπη. Νὰ μὴ ζοῦμεν χωρὶς ν' ἀξιοποιοῦμε ὅτι μᾶς δίνει ὁ Θεός.