Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Ὁ εἰλικρινής φίλος

Ὁ εἰλικρινής φίλος
Ἁγίου Μαξίμου

Εἰλικρινής φίλος εἶναι ἐκεῖνος πού, στήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, 
συμμερίζεται τίς θλίψεις, τίς ἀνάγκες καί τίς συμφορές 
πού φέρνει ἡ κάθε περίσταση στόν πλησίον, σάν νά εἶναι 
δικές του, μέ τρόπο ἀθόρυβο καί εἰρηνικό.