Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Λόγος εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Θεολόγον