Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου, στὸ χωριό Βούναίνεις -9 ΜΑΙΟΥ