Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Συνέντευξις τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου Ι


                    Χριστὸς Ἁνέστη !
 
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ φίλοι μου Γ.Ο.Χ.: 

Δυστυχῶς δἒν ὑπάρχει Ἑλληνικὴ Μετράφρασις τοῦ Ἀγγλικοῦ κειμένου, ἀλλέως θὰ ἤχα ἤδη δημοσιεύσει τὸ Ἐλληνικόν κείμενον ἀμέσως εἰς αὐτὸν τὸ ἰστολόγιον.

Μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης, 

Χρῆστος Πολίτης, Γ.Ο.Χ.