Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας ἀποσαθρωμένον ὀπωροφυλάκιον τῆς Ὀρθοδοξίας !!!