Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Νέα ἧττα τῆς Δ. Ἐκκλησίας, ἡ κατάργησις τῆς Κυριακῆς, ὡς ἡμέρας προσευχῆς καὶ ἀναπαύσεως