Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Μαγκιὰ εἶναι νὰ εἶσαι τοῦ Θεοῦ

Μαγκιὰ εἶναι νὰ εἶσαι τοῦ Θεοῦ

Τελικὰ πόσο μάγκας εἶσαι;
Ἡ ἀπιστία, δὲν εἶναι μαγκιά …
Ἡ ἁμαρτία, δεὲν εἶναι μαγκιά …
Νὰ υπάρχεις ἀπλά διὰ τὶς ἐπιθυμίες σου, δὲν εἶναι μαγκιά …
Τὸ νὰ μιλᾶς χωρίς νὰ πράττεις, δὲν εἶναι μαγκιά …
Τὸ νὰ ζεῖς στὸ καβούκι τοῦ «ἐγώ» σου, δὲν εἶναι μαγκιά …
Τὸ να κάνεις κάτι ἐπειδή «τὸ κάνουν οἱ πολλοί», δὲν εἶναι μαγκιά …

Μαγκιά εἶναι νὰ βουτᾶς σὲ οὐρανοὺς δυσπροσίτους διὰ τοὺς πολλούς …
Μαγκιά εἶναι νὰ σκαρφαλώνεις σὲ κόσμους ἀρετῆς καὶ νήψης …
Μαγκιά εἶναι νὰ μπορείς νὰ βλέπεις τὰ λάθη σου …
Μαγκιά εἶναι νὰ λὲς συγνώμη …
Μαγκιά εἶναι νὰ ζεῖς διὰ τοὺς ἂλλους …
Μαγκιά εἶναι νὰ εἶσαι τοῦ Θεοῦ …
Ἀρχιμ. Παῦλος Παπαδόπουλος