Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΟΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΟΙ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝΕ
ΚΑΙ ΨΑΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ  ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΙΑΝΟΥ