Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Οἱ ἥρωες πάντα σωπαίνουν 

Οἱ ἥρωες πάντα σωπαίνουν


Κλαίρης Ἀγγελίδου

Οἱ ἥρωες πάντα σωπαίνουν.

Ἀκούουν μόνον τὶς μυστικὲς φωνὲς τῆς πατρίδος.

Ἀκούουν τὶς μουσικὲς φωνές

τῶν Ἀγγέλων

ποὺ πάντα βαδίζουν

στὸ περιβόλι τῆς θείας μυσταγωγίας

μὲ ἄρπες χερουβικές.

Οἱ ἥρωες πάντα σωπαίνουν.

Μόνο η καρδιά τοὺς

χτυπὰ ἀρμονικὰ μὲ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ.

Ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει ...

Διατὶ πρέπει νὰ ὁμιλοῦν;