Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Παραπάνω ἀπ' ὃλους εἶναι ὁ Χριστός

          Παραπάνω ἀπ' ὃλους εἶναι ὁ Χριστός

 
 

Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο Χριστός είναι ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων. Ο Χριστός ως προς την δύναμη και το μεγαλείο είναι ασύγκριτος. Ο Χριστός χωρίς στρατό, χωρίς όπλα, νίκησε και ίδρυσε την πιο μεγάλη βασιλεία του κόσμου, την Εκκλησία του, της οποίας ουκ έσται τέλος.

Στρατιώτες του Χριστού είμαστε όλοι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομά του και από το όνομα του ονομαζόμαστε χριστιανοί. Ως χριστιανοί πρέπει να έχουμε σαν πρότυπο στη ζωή μας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Καθώς, δηλαδή, έζησε ο Χριστός, έτσι πρέπει κι εμείς να ζούμε. Στα ίχνη του πρέπει να βαδίζουμε. Άγιος ο Χριστός; Άγιοι κι εμείς. Δίκαιος ο Χριστός; Δίκαια πρέπει να ζούμε κι εμείς. Ελεήμων και φιλάνθρωπος ο Χριστός; Ελεήμονες και φιλάνθρωποι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Αγάπησε ο Χριστός τον άνθρωπο και από το σταυρό συγχώρησε τους εχθρούς του που τον σταύρωσαν; Κι εμείς ας συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας . Κήρυξε την αλήθεια ο Χριστός; Κι εμείς ας είμαστε έτοιμοι παντού και πάντοτε να κηρύττουμε την αλήθεια, έστω κι αν κινδυνεύουμε να σταυρωθούμε.

Και τώρα ας ἐρωτήσουμε. Ζοῦμε καθώς θέλει ὁ Χριστός; Μιμούμεθα τὸν Χριστόν στὴν ἀρετή;
Δυστυχῶς, καθώς φωνάζει ἠ σκληρή πραγματικότης, οἱ περισσότεροι ζοῦμε ἀντίθετα απ’ ὃτι ἒζησε ὀ Χριστός. ΤῸ όνομα μόνο έχουμε το[Υ χριστιανοῦ, αλλά η ζωή μας είναι αντιχριστιανική, ειδωλολατρική. Και η αντιχριστιανική αυτή ζωή είναι προσβολή και ατίμωσις του ονόματος του Χριστού. Ας ακούσουμε όλοι μας τον μυστικό έλεγχο που απευθύνει ο εσταυρωμένος Βασιλεύς του κόσμου. Χριστιανοί! Ή αλλάξτε διαγωγή ή αλλάξτε όνομα. Ένα εκ των δύο.
Αγαπητοί μου! Τι θ’ απαντήσουμε;

Από το βιβλίο «Σωτήρια Μηνύματα», έκδ. Όρθ. Κυψέλη.