Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Τα νεοταξικά βιβλία Δημοτικού και Γυμνασίου (παραδείγματα από την ύλη!)

Τα νεοταξικά βιβλία Δημοτικού και Γυμνασίου (παραδείγματα από την ύλη!)

https://www.youtube.com/watch?v=EyOBselVDAw

https://www.youtube.com/watch?v=XAIlnSfUvV4