Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Ὑπάρχουν Χριστιανοί που φοβούνται να μεταλάβουν για να μην κολλήσουν μικρόβια!

Ὑπάρχουν Χριστιανοί που φοβούνται να μεταλάβουν για να μην κολλήσουν μικρόβια!Ὑπάρχουν Χριστιανοὶ ποὺ φοβούνται νὰ μεταλάβουν διὰ νὰ μὴν κολλήσουν μικρόβια !

Ἄν ἦταν ἔτσι, δὲν θὰ ζοῦσε κανένας ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ἐπειδὴ στὸ τέλος καταλύουν τὸ περιεχόμενον τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον κοινωνοῦν συχνῶς ἐκατοντάδες πιστοὶ μὲ ποικίλες ἀρρώστιες. Καὶ ὅμως, κανένας ἱερέας δὲν ἔπαθε ποτὲ τίποτα. Τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἴμα τοῦ Κυρίου εἶναι «πὺρ καταναλίσκον».

Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ περιστατικὰ ποὺ ἀποδεικνύουν περίτρανα τὴν ἀλήθειαν αὐτὴ εἶναι καὶ τὸ ἀκόλουθον·

Ὅταν ὁ Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης (†1962) ἦταν ἱεροκήρυξ Ἀττικῆς, ἐπῆγε κάποτε νὰ λειτουργήσει στὸ φθισιατρεῖον (ς.ς. λεπροκομεῖον) τῆς «Σωτηρίας ». Ἐκεῖ τοῦ ἔφεραν οἱ νοσοκόμοι μία μεγάλη πιατέλα μὲ πολλὰ κουταλάκια.

- Τὶ τὰ φέρατε αὐτά; τοὺς ἐρώτησε.

- Μᾶς εἴπαν οἱ ἰατροί νὰ κοινωνήσετε μὲ αὐτά τοὺς ἀσθενεῖς, ἀρχίζοντας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐλαφρὰ καὶ προχωρώντας στοὺς πιὸ βαριά.

- Δὲν χρειάζονται αὐτά, ἀπάντησε μὲ πίστιν ὁ ἱερέας. Ἔχω τὴν Ἁγία Λαβίδα.

Πραγματικῶς, εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν κοινώνησε κανονικῶς τοὺς ἀσθενεῖς καὶ ὕστερα πλησίασε τὴν Ὡραία Πύλη διὰ νὰ καταλύσει. Τὸ ἔκανε αὐτὸ διὰ νὰ τὸν βλέπουν ὅλοι, καὶ νὰ μάθουν οἱ ἰατροὶ ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι φωτιὰ ποὺ καίει τὰ πάντα.
 
hellas-orthodoxy.blogspot.gr