Είπε Γέρων……Αποταγή και Ξενιτεία.
 
Της σωτηρίας μας το σκοπό
Πατέρες σας θυμίζω
και όπως ο Απόστολος,
ο ευτελής τονίζω,
πως είναι ο  προορισμός
για την επιστροφή μας,
η  ξενιτεία και αποταγή,
μέσον εις τη ζωή μας…..
Κύριο όργανο  επαφής
ο νους, δια της ((αφής)),
που κοινωνεί  από αρχής,
με τις πηγές της παρακμής….
Για αυτό να ανασυρθούμε
και εκ  πτώσεως να σωθούμε,   
απ τον  παλαιό τον άνθρωπο
και κάθε τι απάνθρωπο…..
Και αμέσως να η συμπάθεια,
στην πρώτη την προσπάθεια
και με έλεγχο και τήρηση του νου,
ξέφυγε η  ψυχή , του πονηρού…
Έχουμε εμείς οι Μοναχοί
που ζούμε στις ερήμους
ελευθερία σχετική,
στων πειρασμών τους ύμνους…
Οι μνήμες και τα  νοήματα
είναι όμως τυπωμένα
στη φαντασία που οδηγά,  
σε βήματα χαμένα….
Χρειάζεται όμως αδελφοί
αγώνας και εργασία,
να απαλλαγούμε απ αυτά
που φέρνουν δυστυχία…..
Δύο στοιχεία  συνιστούν
το ανθρώπινο το πλάσμα,
ψυχή και σώμα να  επιδρούν
να μην επέλθει χάσμα…..
Χάραξαν οι πατέρες μας
οι Θεοφόροι δρόμο,
παράδειγμα σωτήριο,
στης πτώσεως το νόμο…
Κάθαρση μα και  φωτισμό
ανάπλαση και ελπίδα
και θάρρος να βαδίζουμε,
σε ουράνια πατρίδα…
Ενθάρρυνση  στην κόπωση
και στήριξη στην πτώση
να γεύεσαι κάθε στιγμή,
της παναγάπης δόση…..
Είναι τα  συναισθήματα
καρπός της απειρίας,
 χρειάζεται επιμονή
δράξε της ευκαιρίας…
Με καρτερία και επιμονή
να μην υποχωρούμε,
 με  πρόθεση και πρόγραμμα
τα ουράνια θα δούμε…..
Το στάδιο  γνωρίζουμε
 δεν είναι σκέψη ανθρώπου,
μάλλον είναι αποκάλυψη,
και πρόσκληση Θεανθρώπου….
Είναι επίνοια και βουλή
του Πλάστη της αγάπης,
που κάλεσε τους εκλεκτούς
προς άρση της απάτης…
Έχοντας βάση ισχυρή
θεμέλιο , δύναμή μας
την παναγάπη που έγινε,
νόμος εις τη ζωή μας…
Ποτέ να μη λυγήσουμε
στου πονηρού παγίδες,
έχουμε λάβει εξ ουρανού
συμβόλαια με ελπίδες
και έχουμε τη μετάνοια
να βγούμε απ, τις παγίδες…
Θεμέλια της μετάνοιας
απλότητα – ακακία,
και η  νηστεία η σωστική
και η  σωφροσύνη η θεία….

Μνάσων  ο Παλαιός Μαθητής