Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί·

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί·
 
Εἴθε ὁ Κύριος νά μᾶς χαρίζει καλὴ Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ μὲ ἀληθινὴν μετάνοιαν, κατὰ Χριστὸν 

ἄσκησιν, ἀδιάλειπτον προσευχὴν καί προσοχήν, 
μέθεξιν εἰς τὴν Θείαν Χάριν καὶ βίωσιν
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 

Χριστοῦ ἡμῶν.