Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ

ΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ -

ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=_mD16v_Y5iE


Σέ φοβερό ὅραμα τό ὁποῖο εἶδε ἡ Γερόντισσα Εὐπραξία (πνευματική θυγατέρα τοῦ Ὁσίου Ἰερωνύμου τῆς Αἰγίνης) εἷδε τόν γέροντα εἰς τήν στρατειά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς εἶπε ξεκάθαρα τρεῖς φορές :"πολεμῆστε τό δόγμα τοῦ Καίσαρος"!!!

 Ἂγιε τοῦ Χριστοῦ Ἱερώνυμε τῆς Αἰγίνης, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν !!! ΔΕΙΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!!