Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ἡ «ἀκράτεια» εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἁμαρτίας