Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Προσευχή όταν ανάβουμε το Καντηλάκι

               Προσευχή όταν ανάβουμε το Καντηλάκι
 
Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ἡμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.