Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΙΑ ΤΟΥ

          ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΙΑ ΤΟΥ

Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

https://www.youtube.com/watch?v=HWd4MOkyanY