Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

TA «7» ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

                          TA «7» ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ


Α´ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ: Ἐγωϊσμός - Κενοδοξία - Ὑποκρισία - Πεῖσμα - Ἀνυποταξία - Καύχησις - Οἴησης - Εἰρωνία - Καλωπισμός - Φαντασία - Κατάκριση

Β´ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ: Ἱεροσυλία - Ἐπιορκία - Κλοπῆ - Ψεῦδος - Ἀδικία - Ἁρπαγή - Ἀνελεημοσύνη - Χαρτοπαιξία - Σκληρότης - Σιμώνια.

Γ´ ΑΣΕΛΓΕΙΑ: Αἱμομιξία - Κτηνοβασία, Πτηνοβασία - Ἀρσενοκοιτία - Μοιχεία - Πορνεία - Συγκυλισμός - Αὐνανισμός - Ἀνωμαλία (παρά φύσιν) - Ἄσεμνη περιβολή - Ἄσεμνα καί ἀκατάλληλα θεάματα.

Δ´ ΦΘΟΝΟΣ: Φόνος - Ἐκτρώσεις - Μνησικακία - Προδοσία - Ἀπάτη - Φιλονικία - Ζήλεια - Ἀχαριστία - Ἐπιβουλή - Ψευδορκία - Συκοφαντία, διαβολή.

Ε´ ΓΑΓΤΡΙΜΑΡΓΕΙΑ: Λαιμαργία - Μέθη - Κατάργηση νηστείας - Κάπνισμα, Ναρκωτικά - Πολυφαγία - Σπατάλη χρημάτων - Ἰδιοτροπία φαγητῶν - Λαθροφαγία - Μιαροφαγία - Ἐμετός πολυφαγίας.

ΣΤ´ ΘΥΜΟΣ: Βλασφημία - Αἰσχρολογία - Μίσος - Κατάρες - Ξυλοδαρμός - Φασκέλωμα - Ὑβρεολόγιο - Ἀδιαλαξία - Ἀκηδία - Ἔχθρα, Μαγεία.

Ζ´ΑΚΗΔΙΑ: Ἀμέλεια - Ὑπνηλία - Τεμπελιά - Ὄχι προσευχή - Ὄχι ἐκκλησιασμός - Ὄχι ἀνάγνωση ἱερῶν βιβλίων - Καταφρόνησις - Ὀκνηρία - Ἀμορφωσιά Εὐαγγελίου - Καταλαλιά.