Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΕΙΝΑΙ Ο ΑΘΩΣ ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΒΙΩΤΗΣ Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»
ΜΑΡΚΟΥ το ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1,
600-66 ΜΕΘΩΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΕΛΛΑΣ
12/01/2014
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΙΝΑΙ Ο ΑΘΩΣ ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΒΙΩΤΗΣ Ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;
 
          Η συνάντησις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα με αντιπροσωπίαν της Ι. Κοινότητος του Αγίου Όρους, αποτελουμένην από τον αντιπρόσωπον της Μεγίστης Λαύρας ιερομόναχον Νικόδημον, τον ηγούμενον της Ι. Μονής Αγίου Διονυσίου αρχιμανδρίτην Πέτρον, τον αντιπρόσωπον της Ι. Μονής Αγίου Παύλου μοναχόν Νικόδημον και τον ιερομόναχον της Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου Φώτιον (εφημ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 10/01/2014) και η πρόσκλησις των ιεροκοινοτικών αντιπροσώπων προς αυτόν όπως επισκεφθή το Άγιον Όρος αφήνει άφωνον τον Ορθόδοξον Ελληνικόν Λαόν.
            Διερωτώμεθα πώς μια Ορθόδοξος Μοναστική Κοινότης τολμά να προσκαλή τον εχθρόν της Εκκλησίας και του Έθνους σε ένα τόπον ιερόν.
            Υπάρχει προφανής πολιτική σκοπιμότης εν όψει της ενδεχομένης αναδείξεως του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ σε πρωθυπουργόν της δυσμοίρου πατρίδος μας, πώς όμως να εξηγηθή η σπουδή των ιεροκοινοτικών ν’αποκτήσουν προσβάσεις στην μελλοντικήν (;) εξουσίαν την στιγμήν που το εν λόγω κόμμα εκθεμελιώνει το οικοδόμημα της Ορθοδοξίας;
            Εάν επιδοκιμάσθηκε από τον ευσεβή λαόν η σωστή στάσις, παλαιότερον, της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου έναντι τού τότε προέδρου της Δημοκρατίας, με αφορμήν το θέμα των εκτρώσεων, δεν ώφειλαν οι ιεροκοινοτικοί να λάβουν υπ’όψει τον βίον και την διαγωγήν τού ΣΥΡΙΖΑ;
            Αποκορύφωσις της συριζαίας αθλιότητος απετέλεσε η διακωμώδησις του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον αξιοθρήνητον βουλευτήν Βαγγέλην Διαμαντόπουλον, η οποία διεπράχθη την 01/01/2014 στο Άργος Ορεστικόν σε τοπικόν καρναβάλι.
            Προς πληρεστέραν πληροφόρησιν των ιεροκοινοτικών, σημειούμεν ότι την 15ην Ιουνίου 2013, στην παρέλασιν των ομοφυλοφίλων που έγινε στην Θεσσαλονίκην, επικροτούντος τού δημάρχου Ι. Μπουτάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε με ειδικόν περίπτερον στην πλατείαν του Λευκού Πύργου, ενώ γυναίκα βουλευτής του κόμματος αυτού ήταν μεταξύ των κυρίων ομιλητών για τα δικαιώματα των διεστραμμένων.
            Κατ’αυτήν την εκδήλωσιν διεκωμωδείτο η Εκκλησία και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Στον ίδιον χώρον εχλεύαζαν από εξέδρας χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που καταδικάζουν τον σοδομισμόν.
            Τέλος, άθλιον υποκείμενον μετεμφιεσμένον έφερε στο κράνος του σταυρόν με ανάστροφον τον Εσταυρωμένον, δηλούντος την δαιμονικήν προέλευσιν της παρελάσεως.