Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Πλησιάζει τὸ τέλος τοῦ θεομίσητου Παπισμοῦ!

      Πλησιάζει τὸ τέλος τοῦ θεομίσητου Παπισμοῦ!

Σύγχρονος ἀσκητής τοῦ Παγγαίου Ὄρους ἐξηγεῖ τήν ἐπίθεση άπό γλάρο καί κοράκι στά περιστέρια 'εἰρήνης' τοῦ Πάπα


Κύκνειο ἄσμα τοῦ παπισμοῦ ἡ ταπεινολογία καὶ ἡ ὑποκρισία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου

Ἡ σήψη καὶ ἡ δυσωδία μάζεψε κοράκια καὶ γλάρους στὸ Βατικανὸ ποὺ ἄρχισαν νὰ τρῶνε τὴν «εἰρήνη» τοῦ παπισμοῦ!

Τί λέτε τυχαῖα ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς προέτρεπε τοὺς πιστοὺς «νὰ καταριοῦνται τὸν Πάπα»; Ὄχι, ἡ ρήση του δὲν ἀφοροῦσε συγκεκριμένο πρόσωπο ἀλλὰ τὶς αἱρετικὲς δοξασίες καὶ προπαντὸς τὴν ὑποκρισία, ποὺ ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ τὸν φαρισαϊσμὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ! Οὔτε τυχαῖο εἶναι ὅτι ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος, ὁ νέος Ἀριστοτέλης καὶ νέος Χρυσόστομος τῆς σύγχρονης Ἑλλάδος, ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσαν, ταύτιζε τὸν Πάπα μὲ τὸ δικέρατο θηρίο τῆς Ἀποκάλυψης ποὺ θὰ βγεῖ μέσα ἀπὸ τὴν εὐσέβεια!

Σήμερα λοιπόν, συνέχισε νὰ λέγει σύγχρονος ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους, ἡ σήψη καὶ ἡ δυσωδία ποὺ ἀναδύονται ἀπὸ τὸ Βατικανό, τὰ σκάνδαλα ἠθικὰ καὶ οἰκονομικά, ἡ ἐμμονὴ στὴν διαστροφή, ἡ ὑποκρισία καὶ ὁ συνεχὴς ἐμπαιγμὸς τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ ἀποδεικνύουν περίτρανα τὰ ὅσα ὑποστήριζαν οἱ μεγάλοι τοῦτοι ἅγιοι τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

Ἰδιαίτερα ὁ νῦν Πάπας Φραγκίσκος εἶναι ἡ ὁρατὴ προσωποποίηση τῆς ὑποκρισίας καὶ τοῦ φαρισαϊσμοῦ... Καὶ γιὰ αὐτὸ ὁ οὐρανὸς μὲ διάφορα σημάδια τὸν ἀποκαλύπτει, ὅσο κι ἂν τὰ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὸν ἐπιστήθιο φίλο του Ροκφέλερ ΜΜΕ ἐπιχειροῦν νὰ τὸν παρουσιάσουν ταπεινό, καθαρό, νηφάλιο καὶ εἰρηνικό!!! Πρῶτα ἔπεσε ὁ κεραυνὸς στὸ Βατικανό, εὐθὺς μὲ τὴν ἐκλογή του καὶ ὡς σημάδι ἔμεινε ἀνεξήγητο. Πρὶν λίγες ἡμέρες ὁ δυστυχὴς βγῆκε στὸ μπαλκόνι καὶ μπροστὰ στὸ πλῆθος χιλιάδων πιστῶν «εὐχήθηκε» γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Οὐκρανία, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ Βατικανὸ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν ἐξέγερση τῶν οὐνιτῶν ἐναντίον τῶν ὀρθοδόξων, ἀφοῦ τὴν τροφοδοτεῖ μὲ κάθε τρόπο παίζοντας ἕνα ἀπαράδεκτο πολιτικὸ παιχνίδι καὶ διχάζοντας τὸν οὐκρανικὸ λαό. «Εὔχομαι ἕναν ἐποικοδομητικὸ διάλογο μεταξὺ τῶν ἀρχῶν καὶ τῆς κοινωνίας, χωρὶς χρήση βίας, μὲ πνεῦμα εἰρήνης καὶ μὲ ἀναζήτηση τοῦ κοινοῦ καλοῦ…Μὲ τὶς προσευχές μου εἶμαι κοντὰ στὴν Οὐκρανία …», εἶπε ὁ πάπας. Μάλιστα φρόντισε ὡς τιποτένιος πολιτικάντης νὰ ἔχει δύο παιδιὰ δίπλα του, τὰ ὁποῖα ἄφησαν σὲ μία σημαδιακὴ πράξη ἄφησαν νὰ πετάξουν δύο περιστέρια ποὺ συμβόλιζαν τὴν εἰρήνη, ὅπως τὴν ἐκλαμβάνει ἡ φαρισαϊκὴ νοοτροπία τοῦ τραγελαφικοῦ σύγχρονου παπισμοῦ.

Ὁ Θεὸς ὅμως, ὅπως τότε μὲ τὸν κεραυνὸ ἔστειλε τὸ δικό του σημάδι. Στὸ ἕνα περιστέρι χίμηξε ἕνα πουλὶ τῆς θαλάσσης, ἕνας γλάρος γιὰ νὰ τὸ κατασπαράξει. Λέτε νὰ ἦταν τυχαῖο γεγονός; Στὸ ἄλλο τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ χίμηξε ἕνα κοράκι, ἕνα πουλὶ τῆς στεριᾶς γιά νὰ τὸ κατασπαράξει. Οἱ εἰκόνες συγκλόνισαν τοὺς πιστοὺς ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιο τὸν μέγα ὑποκριτὴ -δυστυχῆ πάπα. Οἱ αὐλοκόλακες ἔτρεξαν νὰ τὸν καθησυχάσουν συνδέοντας τὸ γεγονὸς μὲ τὴν δῆθεν κάθαρση ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ βάλλει... Ἀλλὰ κανεὶς δὲν κατανόησε ὅτι ἡ ὑποκριτικὴ «εἰρήνη» καὶ οἱ αἱρετικὲς δοξασίες θὰ κατασπαραχθοῦν, θὰ σβήσουν παντελῶς καὶ δὲν θὰ μποροῦν νὰ σταθοῦν οὔτε στὴ στεριὰ οὔτε στὴ θάλασσα. Κανεὶς δὲν κατανοεῖ ὅτι ἡ ἐμμονὴ στὸ σκοτάδι, οἱ ἀδιάλειπτες πονηριὲς καὶ ἡ συμπόρευση μὲ τὸ ψεῦδος τοῦ θεομίσητου Βατικανοῦ ποὺ στοιχίζει τὴν ἀπώλεια ἑκατομμυρίων ψυχῶν τελειώνει..., ὄπως διαλαλεῖ ὁ οὐρανός. Καὶ τὸ Βατικανὸ θὰ καταστραφεῖ, ὅπως λέγει σύγχρονος γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὄρους σὰν τὰ Σόδομα ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς γνωστοὺς -ἀγνώστους ποὺ τὸ ἀνέδειξαν ὡς κέντρο τοῦ σκοταδιοῦ, ὡς κέντρο συσσώρευσης τοῦ παγκόσμιου πλούτου ὡς τόν πλέον γνήσιο ἐκφραστὴ τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας. Καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές , διαβάστε:

Ἡ τράπεζα τῶν πλουσίων καί τῆς ἀνομίας

Τέσσερις ἀπὸ τοὺς πέντε Καρδινάλιους ποὺ ἦταν ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ ἀπέλυσε ὁ Πάπας Φραγκίσκος. Οἱ τρεῖς ἀπὸ αὐτοὺς διένυαν τὴ δεύτερη πενταετῆ θητεία τους, ποὺ εἶχε ἀνανεωθεῖ ἕντεκα μῆνες ἐνωρίτερα.

Τὸ πέμπτο μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ παραμένει στὴ θέση του εἶναι ὁ Καρδινάλιος Ζᾶν -Λουὶς Ταουρᾶν, ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ παπικοῦ συμβουλίου γιὰ τὸ Διάλογο μεταξὺ τῶν Θρησκειῶν!!!

Μεταξὺ τῶν Καρδιναλίων ποὺ ἀπολύθηκαν εἶναι καὶ ὁ πρώην γραμματέας τοῦ Βατικανοῦ, Καρδινάλιος Ταρτσίζιο Μπερτόνε, ποὺ ἦταν καὶ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τράπεζας. Καὶ οἱ τέσσερις εἶχαν διοριστεῖ στὶς θέσεις αὐτὲς ἀπὸ τὸν προηγούμενο Πάπα Βενέδικτο καὶ τὶς κατεῖχαν ἐνῶ ξέσπασε τὸ σκάνδαλο μὲ τὴν Τράπεζα τοῦ Βατικανοῦ τὸ 2010.

Ἦταν τότε, ποὺ ἡ ἰταλικὴ οἰκονομικὴ ἀστυνομία κατάσχεσε 23 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὴν Τράπεζα, ἐξαιτίας ὕποπτων συναλλαγῶν, ποὺ παρέβαιναν τὴ νομοθεσία κατὰ τοῦ ξεπλύματος χρήματος. Ἀργότερα, ἡ JP Morgan (!!!) διέκοψε τὴ συνεργασία της μὲ τὴν Τράπεζα, καθὼς «δὲν μπόρεσε νὰ δικαιολογήσει συγκεκριμένες συναλλαγές».

Παράλληλα τὰ σενάρια ποὺ κάνουν λόγο γιὰ σχέσεις τῆς Τράπεζας μὲ τὴ Μαφία...

Καταγγελίες καὶ ἀπὸ ΟΗΕ

Μία ἐπιτροπὴ ἐξάλλου τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα κατήγγειλε προσφάτως τὸ Βατικανὸ γιὰ τὴν υἱοθέτηση πολιτικῶν ποὺ ἐπέτρεψαν σὲ ἱερεῖς νὰ βιάζουν καὶ νὰ κακοποιοῦν σεξουαλικὰ δεκάδες χιλιάδες παιδιὰ καὶ ζήτησε νὰ ἀνοίξουν ὅλα τὰ ἀρχεῖα ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή της τὸ Παπικὸ Κέντρο ἐξουσίας ἀναφορικὰ μὲ τοὺς παιδεραστὲς καὶ τοὺς κληρικοὺς τῶν ὁποίων τὰ ἐγκλήματα συγκάλυψε.

Πηγή: Orthodoxia.gr

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014