Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Προσευχὴ εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν

  Προσευχὴ εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
Προσευχὴ εἰς τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν

ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Ἰησοῦ, Σὺ ποὺ δημιούργησες τοὺς Ἀγγέλους, καὶ εἶσαι Κύριος αὐτῶν τῶν ἀυλῶν ὄντων, ποὺ σὲ δοξολογοῦν ἀσίγητα, Σὲ δοξολογῶ, Ἰησοῦ, ποὺ καλλώπισες ὅλα τὰ κτίσματα, Σ᾿ εὐχαριστῶ, διατὶ μὲ τὸ λογικὸ ποὺ μοῦ ἔδωσες τὰ βλέπω καὶ τὰ χαίρομαι.

Ἰησοῦ, ποὺ μὲ ἕνα Σου νεῦμα ἔφτιαξες τὸν οὐρανόν, ἐξομολογοῦμαι ὅτι μὲ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μου δὲν μπορῶ νὰ σηκώσω τὸ βλέμμα νὰ τὸν δῶ.

Ἰησοῦ, ποὺ κατασκεύασες τὸν ἤλιον καὶ τὴν σελήνην, φώτισε τὴν ψυχή μου.

Ἰησοῦ, ποὺ διακόσμησες τὸν οὐρανὸν μὲ τὰ ἄστρα, κόσμησέ με, μὲ τὰ χαρίσματά Σου.

Ἰησοῦ, ποὺ ζωγράφισες τῇ γῇ μὲ τὰ πολύχρωμα καὶ εὐωδιαστὰ λουλούδια, κάνε νὰ βλαστάνει καὶ ἡ ψυχή μου ἄνθη τῶν ἀρετῶν.

Ἰησοῦ, ποὺ ἔκανες νὰ βγάζουν τὰ δέντρα διαφόρους ὡραίους καρπούς, πλούτισέ με, μὲ τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου