Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΕΙ ! ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !  
                                   ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΕΙ !

 ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !

Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας, «ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεός» νὰ χαρίζει σὲ ὅλους σας κάθε χαρά, εὐλογία καὶ εὐτυχία, προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακή, ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ καὶ κυρίως νὰ ξυπνήσει μέσα μας τὴν ἀγάπη Του καὶ νὰ μᾶς προσφέρει τὸν φωτισμόν Του.

ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ, ἀδελφοί μου!
 
Μετὰ πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπης,

Χρῆστος, Γ.Ο.Χ.