Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ !

Αποτέλεσμα εικόνας για η γεννηση του Χριστου


ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ !


Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί:

Εἴθε ὁ δι' ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας Θεός νά εὐλογεῖ τήν ζωήν μας 
καί ἐμεῖς νά λάμβάνουμε τήν εὐλογίαν Του ζώντας μέ ταπείνωσιν, ἀδιάλειπτον προσευχήν καὶ ἀγάπην.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!!