Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Διεστραμμένα μυαλά, διετραμμένα σκέφτονται.ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΦΑΤΝΗ ΜΕ…ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΑΙ ΓΚΕΙ

gaymenfatni 
Διεστραμμένα μυαλά, διετραμμένα σκέφτονται.ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΦΑΤΝΗ ΜΕ…ΛΕΣΒΙΕΣ ΚΑΙ ΓΚΕΙ
 
Ἀναρτήθη: 26 Δεκεμβρίου 2016 12:07 PM PST

Γράφει Συντακτική Ὀμάδα Χειλαδάκη
 
Μία γυναῖκα πάστορας, ἡ Kittredge Cherry, ὰπό τὸ Λὸς Ἄντζελες μας δίνει μία καινούργια καὶ πολύ πρωτότυπη ἀλλά διεστραμμένη ἐρμηνεία τῶν Χριστουγέννων.
  gaylesbianfatni

 
kittredge-cherry
 
Ὅπως ὑποστηρίζει ἡ κυρία αὐτή, ἡ Γέννησις ὁμοιάζει μὲ τὶς λεσβιακές σχέσεις ποὺ τεκνοποιοῦν χωρίς τὴν συνδρομή τοῦ ἀρρένος ἀλλά … ἀπό τράπεζα σπέρματος.    

Διὰ τὸν ἴδιο τὸν Κύριον ὑποστηρίζει ὅτι εἴχε τὴν μοναδική ἰδιότητα νὰ ἔχει δύο πατέρες, τὸν Ἐπουράνιον καὶ τὸν ἐπίγειον. Ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον εἰσαγάγει μὲ πονηρόν τρόπον τὸ ὁμοφυλοφιλικόν στοιχεῖον παρουσιάζοντας δύο πατέρες μὲ σχέση μεταξύ τους. Τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς βλάσφημης διαστροφῆς καὶ μάλιστα μὲ θρησκευτικόν μανδύα.


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakhs.gr