Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Προσευχή για τους άλλους

Προσευχή για τους άλλους

Αγίου Ιωάννη της Κλίμακος

Μην αρνήσαι να προσεύχεσαι για κάποια ψυχή (πού σου το εζήτησε), έστω και αν δεν διαθέτης καρποφόρο προσευχή. Διότι η πίστις εκείνου πού εζήτησε την προσευχή, έσωσε πολλές φορές κι εκείνον που προσευχήθηκε και μάλιστα με συντριβή καρδίας. Μην υπερηφανεύεσαι, εάν προσεύχεσαι για άλλους και εισακούεσαι, διότι η πίστις αυτών ενήργησε, ώστε να εισακουσθή η προσευχή σου.

Λόγος ΚΗ΄ Περί προσευχής