Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Τελική ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας στὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης (Περίληψη)

Τελική ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας στὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης (Περίληψη) 
Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου, 2017 9:40 πμ (PST). 
 
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Γεωργίας συναντήθηκε και συζήτησε τὴν "Σύνοδο τῆς Κρήτης." Είμαστε τώρα στην κατοχή της μια σύνοψη * της Απόφαση την οποία η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Γεωργίας που εκδόθηκε κατά τὴν πρόσφατον συνάντηση σχετικῶς με την Κρητική συγκέντρωση.
Αρχικά είχε αναφερθεί ότι η Ιερά Σύνοδος είχε "καταθέσει" μια οριστική απόφαση σχετικά με τὴν «Σύνοδο τῆς Κρήτης» μέχρι Θεολογικής Επιτροπής θα μπορούσε να εξετάσει τα έγγραφα του Συνόδου που παράγεται. Αυτό είναι αλήθεια, ωστόσο, τώρα έχουμε μάθει ότι, δεδομένου ότι σχετίζεται με την οργάνωση του Συνόδου και το αίτημά της για την Πανορθόδοξη αρχή, η Ιερά Σύνοδος έχει ήδη μιλήσει οριστικά.
Στην συνοδική απόφαση που εκδίδεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας τῆς ιεραρχία της Εκκλησίας της Γεωργίας δήλωσε ότι:
1. Η Κρητική Σύνοδος δεν είναι μια Πανορθόδοξη Σύνοδο, καθώς τέσσερις εκκλησίες δεν συμμετέχουν σε αυτό;
2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Κρήτης δεν είναι υποχρεωτικές για το Εκκλησία της Γεωργίας, δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Κρήτης κατάργησε την αρχή της ομοφωνία;
3. Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Συμβούλιο της Κρήτης δεν αντανακλούν σημαντικό κριτικές από τις Τοπικές Εκκλησίες, και έτσι είναι απαραίτητο για να να διορθωθεῖ;
4. Τα έγγραφα της Κρήτης πρέπει να αντανακλούν τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησία; αυτό δεν είναι η περίπτωση με την παρούσα σύνολο των κειμένων.
5. Είναι αναγκαίο ἡ Αγία και Μεγάλη Σύνοδος η οποία θα πραγματοποιηθεί και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι και ότι αυτὴ ἡ μέλλουσα Σύνοδος θα λάβει αποφάσεις με συναίνεση, με βάση τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
6. Είναι, ως εκ τούτου, για το σκοπό αυτό η Ιερά Σύνοδος έχει σχηματιστεί θεολογική επιτροπή για να εξετάσει τα έγγραφα δεκτή στην Κρήτη και να προετοιμαστούν για τὴν μέλλουσα Σύνοδο, η οποία θα είναι Πανορθόδοξος.
* * *
* Αυτή η σύνοψη δόθηκε στὸ Ορθόδοξο ἔθoς (Orthodox Ethos) από ένα μέλος της Εκκλησίας της Γεωργίας και δὲν είναι μια άμεση μετάφραση του εγκύκλιο που εκδόθηκε από τὴν Ιερά Σύνοδο. Αναμένουμε πλήρη μετάφραση να είναι διαθέσιμες στο εγγύς μέλλον και ενθαρρύνουν τους αναγνώστες μας να περιμένουν σε αυτό υπομονετικά.
Γεωργιανή πηγή βρεθεί εδώ:


¨Αναρτήθηκε ἐδῶ:www.pravoslavie.ru/english/99840.htm

Πηγή: Οrthodox Ethos<Https://orthodoxethos.com/post/final-decision-of-the-church-of-georgia-on-the-council-of-crete-summary> /