Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Εὐχετήριος Χαιρετισμὸς ἐπὶ τῆς Ἐορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Εὐχετήριος Χαιρετισμὸς ἐπὶ τῆς Ἐορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος   
 
                  
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καὶ φίλοι μου Γ.Ο.Χ.΄

Εἴθε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ὁ Ἀγαθός Παράκλητος νὰ φωτίζει
καὶ ἁγιάζει τὶς ψυχές, τά σώματα καὶ τὶς ζωές μας καὶ ἐμεῖς
νά δεχόμαστε ὅσον τόν δυνατόν ἐναργέστερα τὸν φωτισμὸν
καὶ ἁγιασμόν Του.

Μετὰ μεγάλης ἐκτιμήσεως καὶ ἀγάπης.

Χρῆστος Πολίτης, Γ.Ο.Χ.