Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

'Η Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ

                               Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τὰ βήματά Του ἄκουσαν ὁ Αδάμ καὶ ἡ Εὔα ἐκεῖνο τὸ δείλη στὸν Παράδεισο
καὶ φοβήθηκαν ἐκεῖ ποὺ φόβος δὲν ὑπάρχει. Καὶ ἔπρεπε νὰ διανύσει ὅλη
αὐτὴ τὴν ἀπόσταση Ἐκεῖνος. Νὰ γεμίσουν πληγὲς τὰ πόδια Του, νὰ ματώσουν,
νὰ ἐξαγνίσουν ὅλο τὸν δρόμον τῆς ἀποστασίας μας, τοῦ φόβου μας.

Τώρα σκοτάδι στὸν Ἄδην καὶ ὁ Ἀδάμ καὶ ἡ Εὔα ἀκοῦν, τὰ βήματα τοῦ
ἀγαπημένου καὶ φόβος δὲν ὑπάρχει.

Τὸ Φῶς τοῦ προσώπου Σου προηγήθηκε τῶν βημάτων.

Ὁ Ἀδάμ ἀντικρίζει τὴν Εὔα καὶ τὸ ἀνδρόγυνον, διακονεῖ Ἐσένα, πλένοντάς
με τὰ δάκρυα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος τὰ πόδια τοῦ Ἀγαπημένου.