Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Εἴθε ἡ ἀναστάσιμη Χαρά τοῦ Κυρίου μας νά πλημμυρίζει τίς καρδιές μας. Εἴθε ἡ εὐωδία τοῦ Ἀναστάντος νά εὐφραίνει τίς ψυχές μας. Εἴθε ἡ ἀφθαρσία καί ἡ αἰωνιότητα στήν Βασιλεία Του, νά εἶναι μία πραγματικότητα πού βιώνεται ἀπό τώρα καί ἀπό ὅλους μας.