Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Χριστὸς Ἀνέστη !!!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μέλη τοῦ ἱστολογίου μας Ο ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΗΣ
 Καλή Ἀνάσταση μέ ἀναστημένες τἰς ψυχές μας.
      Εὐχόμεθα ζωή χριστοποιημένη καί καταυγασμένη 
        εἰς τὸ ἄκτιστον φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ μας, 
τοῦ νικητοῦ τοῦ θανάτου.


 
Μετὰ μεγἀλης ἐκτιμήσεως καὶ ἀγάπης,
Χρῆστος, Γ.Ο.Χ.