Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ἡ ἀποτείχισις τῶν Ἁγιορειτῶν ἐπί Πατρ. Ἰωάννου τοῦ Βέκκου