Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Ἡ πολύχρονος ὑπομονή, ποὺ ἒφερε ἂμετρον τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ