Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ...

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ...

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ
ἰδιαίτερα στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό,
τήν Παναγία μας.

Δέσποινά μας, Θεοτόκε, Σύ ποτέ δέν μᾶς ἐγκαταλείπεις, ἀλλά προνοεῖς γιά τό γένος τῶν Χριστιανῶν. Ὡς Μητέρα ὅλων φιλόστοργη, μᾶς εὐεργετεῖς σώζοντας, σκέποντας, φυλάττοντας, ἐλευθερώνοντας ἀπό κινδύνους, ἀπαλλάττοντας ἀπό πειρασμούς. Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς σ’ εὐχαριστοῦμε, ὁμολογοῦμε τίς εὐεργεσίες σου, ψάλλουμε μεγαλοφώνως τά θαυμάσιά σου.
Γιά τίς εὐεργεσίες σου κατά τό παρελθόν καί ἀπό ὅσους κινδύνους μᾶς ἔσωσες Σοῦ προσφέρουμε ὡς χρέος οἱ Ἕλληνες τόν εὐχαριστήριο αὐτό ὕμνο. Γιά τά παρόντα λυπηρά κακά, Σέ παρακαλοῦμε νά ἔλθεις γρήγορα βοηθός μας, νά μᾶς ἀπαλλάξεις ἀπό τά ἐμπόδια, νά διαλύσεις τό πυκνό σκοτάδι πού μᾶς περικυκλώνει. Βλέπεις, Παναγία μας, σέ πόσα κακά περιπέσαμε. Ἔλα, λοιπόν, καί μή μᾶς ἐγκαταλείψεις. Καταπράϋνε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ, γαλήνευσε τήν ταραχή τοῦ λαοῦ, καί χάρισε εἰρήνη στούς δούλους σου τώρα καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Aμήν.