Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Σύντομη πρακτική προσευχή πρός τόν Κύριον

Σύντομη πρακτική προσευχή πρός τόν Κύριον

Κύριε! Τό ὄνομά Σου εἶναι Ἀγάπη: μή μέ ἀποδοκιμάσης γιά τίς ἁμαρτίες μου. Τό ὄνομά Σου εἶναι Δύναμις: ἐνίσχυσέ με, γιά νά μή πέφτω στό κακό. Τό ὄνομά Σου εἶναι Φῶς: «λάμπρυνόν μου τήν στολήν τῆς ψυχῆς», τή σκοτεινιασμένη ἀπό τά γήινα πάθη. Τό ὄνομά Σου εἶναι Εἰρήνη: πράυνε τήν ταραγμένη μου ψυχή. Τό ὄνομά Σου εἶναι Ἔλεος: μή παύσεις νά μέ συγχωρῇς.
Πηγή: Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης- «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»- Ἐκδόσεις ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος