Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Πολλοὶ γέροντες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τοὺς δώσει μία ἀσθένεια
Πολλοὶ γέροντες τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ζητοῦσαν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τοὺς δώσει μία ἀσθένεια ... ἕναν καρκῖνον ἄς ποῦμε .... ό´χι μόνον διατὶ ἤθελαν νὰ πονέσουν διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μας , ἀλλὰ καὶ διατὶ ἤξεραν ὅτι ἦταν ἡ μόνη ὁδὸς διὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὸν πιὸ ὕπουλον ἐχθρὸν τοῦ ἀνθρώπου. Τὴν Ὑπερηφάνεια ...