Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ἕλληνα ξύπνα. Ἦρθε ἡ ὥρα. Ἀντίσταση τώρα.Ἕλληνα ξύπνα. Ἦρθε ἡ ὥρα. Ἀντίσταση τώρα.
***
τοῦ Παναγιώτη Τσαγκάρη
Γέν. Γραμματέα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων
Ἐμπρὸς ἐσὺ ραγιᾶ, σώπασε καὶ
δίδαξε στὰ παιδιὰ σοῦ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἀλλάχ.

***
Ἐξευτελισμὸς καὶ τέλος.

Ὁ ἀπόλυτος διασυρμὸς-ἐξευτελισμὸς τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας

καὶ τὸ τέλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ κράτους.
Τοῦ Παναγιώτη Τσαγκάρη, Γέν. Γραμματέα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων

   διανομὴ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, στοὺς μαθητὲς/τριες τῶν ελληνικών  σχολείων τῶν νέων βιβλίων-«Φακέλων μαθητοῦ» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, συνιστᾶ τὸν ἀπόλυτο διασυρμὸ-ἐξευτελισμὸ τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, διότι διαμέσου αὐτῶν τῶν «Φακέλων» οὐσιαστικὰ:
1. H Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία ἀυτοπαραιτείται πλέον ἀπὸ τὸ δικαίωμὰ τῆς νὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἡ Ἐκκλησία, ἐκχωρώντας στὴν πολιτεία τὸ δικαίωμα ἀφ'ενός νὰ τὴν χαρακτηρίζει ὡς μία τῶν Θρησκειῶν και  ὄχι ὡς τὴν Ἐκκλησία, τὴν κατέχουσα τὴν μόνη ἐξ Ἀποκαλύψεως Ἀλήθεια καὶ ἀφετέρουνα διδάσκει, νὰ κατηχεῖ καὶ νὰ προπαγανδίζει τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς μαθητὲς/τρίες μὲ πολυθρησκειακὴ διδασκαλία ἡ ὁποία καλλιεργεῖ τὸ διαθρησκειακὸ πνεῦμα, τὴ σύγχυση καὶ τὸν συγκρητισμό.
2. Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ὑποταγμένη καὶ συμβιβασμένη καθὼς εἶναι, μὲ ἀδικαιολόγητη δουλοπρέπεια, στὴν νεοταξικὴ κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ἀκολουθεῖ τὸ πνεῦμα τῆς «ρεαλπολιτὶκ» καὶ δίνει τὴν γραμμὴ τῆς ὑποχώρησης στὶς κάθε εἴδους νεοταξικὲς ἀπαιτήσεις, στὴν παθητικὰ ἀποδεχόμενη τὰ πάντα καὶ υπνώτουσα Ἑλληνικὴ κοινωνία, μὲ ἀποτέλεσμανα ἐπέρχεται -καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ σταδιακὴ ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου τοῦ εἰρηνικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς χώρας ἀπὸ μουσουλμανικὲς ὀρδὲς ποὺ συντελεῖται σταδιακὰ στὶς μέρες μᾶς- τὸ τέλος τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ κράτους.

Μία νέα Ἅλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, κολοσσιαίων, κοσμοπολιτικῶν, οἰκουμενικῶν διαστάσεων καὶ συνεπειῶν ἐπιχειρεῖται καὶ συντελεῖται, μέσω ὅλων τῶν προαναφερόμενων αὐτῶν γεγονότων, ποὺ ἴσως εἶναι μεγαλύτερες τῶν συνεπειῶν ποὺ βίωσε ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, τὴν πτώση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή.
Δανειζόμενοι μάλιστα καὶ ἐλαφρὰ παραφράζοντας φράσεις ἀπὸ τὴ δραματικὴ καὶ προφητικὴ ἐπιστολή, τοῦ  Χρυσόστομου Σμύρνης στὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, τὴν προπαραμονὴ τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου τοῦ στὶς 25 Αὐγούστου 1922, κατὰ τὴν κατάληψη τῆς Σμύρνης, στὴν ὁποία διακρίνεται ἡ ἀγωνία τοῦ γι'γι' ΄αὐτὸ ποὺ ἐπέρχεται γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς περιοχῆς, χωρὶς κανεὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὸ ἀποτρέψει, θὰ λέγαμε καὶ ἐμεῖς σήμερα ὅτι: «Ὁ Ἑλληνισμός, τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος ἀλλὰ καὶ σύμπαν τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος κατεβαίνει πλέον εἰς τὸν Ἅδην ἀπὸ τοῦ ὁποίου καμμία πλέον δύναμις δὲν θὰ δυνηθῆ νὰ τὸ ἀναβιβάση καὶ τὸ σώση…». Ἀπευθυνόμενος τότε στοὺς Ἕλληνες, μαρτυρικὸς Ἱεράρχης τόνιζεὅτι «τῆς ἀφαντάστου ταύτης καταστροφῆς βεβαίως αἴτιοι εἶναι οἱ πολιτικοὶ καὶ προσωπικοὶ σᾶς ἐχθροί, πλὴν καὶ Ὑμεῖς φέρετε μέγιστον τῆς εὐθύνης βάρος διὰ τὰς πράξεις Σᾶς...». ἴδια ἀκριβῶς διαπίστωση ἰσχύει σήμερα στὸ ἀκέραιο καὶ γιὰ τοὺς νεοέλληνες. Ναί, ἔτσι εἶναι διότι Ἑλληνικὴ κοινωνία δὲν ἀποδομείται, ἔχει ἤδη ἀποδομηθεί!
Ἄραγε, λοιπόν, δὲν ὑπάρχει λόγος πλέον, νὰ τεκμηριώσει ὁποιοσδήποτε τίποτε καὶ γιὰ κανέναν; Μήπως ἦρθε ὥρα κι στιγμὴ ποὺ κάποιος πρέπει νὰ ἀναφωνήσει τὸ ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλλάδας;
Θεωροῦμε πὼς ὄχι ἀκόμη. Φαίνεται ὅτι δυστυχῶς στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ Ἐκκλησία ὑπάρχουν πολλοὶ ραγιᾶδες ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ Ἕλληνες μὲ ἀνδρεῖα ψυχὴ καὶ δυνατὴ χριστιανικὴ πίστη. Ἑπομένως Ἕλληνες, «ἐπέστη μεγάλη ὥρα τῆς μεγάλης ἐκ μέρους σᾶς χειρονομίας».
Ἐμπρὸς λοιπὸν ἐσεῖς οἱ ραγιᾶδες, ἐμπρὸς ἐσεῖς οἱ σκλάβοι τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, σιωπῆστε καὶ διδάξτε στὰ ὀρθόδοξα παιδιὰ σᾶς τὴν προσευχὴ τοῦ Ἀλλάχ, μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ σᾶς ἐπιβάλλει τὸ ἑλληνικὸ κράτος.
Ἐμπρὸς ὅμως κι ἐσεῖς οἱ γενναῖοι Ἕλληνες, ξυπνῆστε τώρα, ἀντισταθῆτε τώρα! Διατηρῆστε τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων. Κρατῆστε ψηλὰ στὴν ψυχὴ σᾶς, τὴν Ἑλλάδα!

Ἀντίσταση τώρα! 
 
ναρτήθηκε πό ΟΜΟΛΟΓΙΑ