Παναγία Πορταΐτισσα

Παναγία Πορταΐτισσα

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΩΝΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ 19οῦ ΑΙΩΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ἘΛΛΑΔΑ
ΦΩΝΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ 19οῦ ΑΙΩΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ἘΛΛΑΔΑ


Ἑλλάς, Ἑλλάς, ἐὰν δὲν ἐξυπνήσης πρὸς τὴν ἀλήθεια, ἐὰν δὲν ἀκολουθούσης τὸν δρόμο τῶν προγόνων σοῦ καὶ ἐξακολούθησης νὰ μὴν κλείνεις τὰ αὐτιά σου εἰς τοὺς ψιθυρισμοὺς τῶν συμφεροντολόγων οἱ ὁποῖοι φροντίζουν νὰ βγάλουν τὸ δέρμα σου καὶ ἐὰν ἐπιμένεις νὰ ἀκούης τὰς ξένας προπαγάνδας , αἱ ὁποῖαι προσπαθοῦν νὰ σὲ ἀποξενώσουν ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν τῶν μεγάλων Πατέρων σοῦ καὶ νὰ σὲ κατακομματιάσουν εἰς αἱρέσεις καὶ νὰ σὲ ὑποδουλώσουν κατόπιν εἰς ἄλλα κράτη, τὰ ὁποῖα δὲν πρόσεξαν τὸν ἑαυτὸν τους , τότε Ἑλλάς, Ἑλλάς, τοὺς καρπούς σου θὰ διαμοιραστοῦν ξένοι καὶ θὰ ἁρπάζουν οἱ ἐχθροί σου τὴν κληρονομίαν σου.

Καὶ μαζὶ μὲ τὸν ὑλικὸν πλοῦτον σου, μετὰ τοῦ ὀνομαστοῦ κράτους σου καὶ τὸ πατροπαράδοτον ἀλάθητον τῆς πίστεώς σου, θὰ χάσεις τὴν ἐλευθερία, τὴν γλώσσα καὶ τὴν ἔνδοξον ἱστορίαν σου.

Καὶ θὰ λέγουν τὰ τότε ἔθνη , ὅταν στήσουν τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως εἰς τὸν τόπον σου καὶ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας σου ἰδοὺ ὁ λαός, ὁ ἱστορικὸς Ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος δὲν ἔθεσε τὴν ἐλπίδα του εἰς τὸν Χριστὸμ καὶ θεόν.

Ἰδοὺ ὁ λαὸς αὐτὸς ποὺ ἀπέρριψε κάθε τὶ ποὺ κληρονόμησε ἀπὸ τοὺς προπάτορας αὐτοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησίαν, πατροπαράδοτα ἤθη, ἔθιμα νόμους. Ἰδοὺ ποὺ ἔφθασε ὁ μέγας αὐτὸς ἱστορικὸς λαὸς νὰ ὑπακούη καὶ νὰ γίνει ὄργανον τῶν ξένων προπαγανδῶν μὲ ὄνομα μόνον χριστιανῶν ἀλλὰ αἱρετικῶν, σχισματικῶν, καὶ σατανικῶν.

Τὸ ‘Ἅγιον Ὄρος ὀφείλει καὶ σήμερον νὰ διακηρύσσει, διὰ λόγων καὶ ἔργων, ὅτι « ἐκτὸς Ὀρθοδόξου Πίστεως δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία Χριστοῦ οὔτε καὶ σωτηρία »

(Μᾶς ἐστάλη τὸν Ἰούλιον τοῦ 1986 ἀπὸ τὸν Ἁγιοπαυλίτην μοναχὸν Θεοδόσιον)

*σχόλιον φώτο: ὁ Ἀγαθάγγελος μᾶς ἐνημερώνει ὅτι ὁ ὀρθόδοξος λαός, οἱ Ἕλληνες, θὰ «ξαναεπιστρέψει» στὸν Θεόν, ποὺ σημαίνει ὅτι πάλιν οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ παρεκκλίνουν ἀπὸ τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους, καὶ τὸ κράτος τους (ἡ Ἑλλὰς) θὰ διαφθαρεῖ. 

Σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα λοιπόν, βρισκόμαστε στὴν διαφθορὰ τῆς Ἑλλάδος. Τὰ δεινὰ τῶν Ἑλλήνων μέλλει θὰ ἐνταθοῦν καὶ μόνο ὅταν καταλάβει ὁ λαὸς ὅτι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πασχίζουν γιὰ τὸ «καλὸ» μᾶς, μᾶς ὁδηγοῦν στὸν ὄλεθρο, καὶ ἐπιστρέψει μετανοημένος στὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ, διατὶ αὐτὸ θὰ προκύψει τελικῶς μέσα ἀπὸ τὶς ἐπερχόμενες δυσβάστακτες δυσκολίες τῆς ζωῆς, τότε ἀκριβῶς θὰ δικαιωθεῖ ἡ Ἑλλὰς καὶ θὰ γίνει μεγάλη καὶ ἔνδοξη δικαιωμένη πλέον ἀπὸ τῶν ἐπὶ αἰώνων ἀδικιῶν εἰς βάρος τῆς.